เลือกหน้า

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA主持知識網絡委員會研討會強調,促進知識網絡項目Knowledge-Based OTOP: KBO支持和發展製造商和 OTOP 運營商提升產品質量的能力

一月十二日, 宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨宋卡市區Benchaphon Grand View Hotel主持知識網絡委員會研討會強調,社區發展部設立了促進知識網絡進程的項目(Knowledge-Based OTOP: KBO) 府是援助中心並支持OTOP製造商和運營商,提高產品開髮質量的能力發展創新並宣傳KBO省級知識網成果。

通過該過程開發的OTOP產品有機會向市場展示為產品開闢了更多的營銷渠道,有創業者申請加入知識網流程推廣項目Knowledge-Based OTOP : KBO府份共29組33個產品分為以下5個類別:1)食品類數量20個產品2)面料和服裝類型數量5個產品,3)飲料類,數量 3 種產品,4) 使用類型 4 種產品和 5) 非食用草藥,1 種產品。

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA指出,這樣做是為了選擇目標群體通過考慮適應發展D組或1-3星類別的產品,20組參加會議,教育製造商和OTOP企業家在下一階段推廣和開發產品支持和發展製造商和 OTOP 運營商提升產品運營商提升產品開髮質量的能力。

出席知識網絡委員會研討會計有: 宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA, 宋卡府郷村發展局CHARAN INTHASARA PHATTHANAKAN,宋卡府OTOP 主席PONGSAWAT YODSURANG,宋卡府公共關係女局長MUJARIN THONGNUAL,宋卡府農業官員 HUAN THANNANAN,宋卡府行政機構主席代表及相關機構出席會議。

จังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
วันนี้ (12 ม.ค. 65) ที่โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด โดยมีนายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายหวน ทนงาน เกษตรจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินการโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรม และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้ว มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น
สำหรับวันนี้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด จำนวน 29 กลุ่ม 33 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแยกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1) ประเภทอาหาร จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ 2) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ 3) ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ 4) ประเภทของใช้ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ และ 5) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน ทั้งนี้ จะดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หรือระดับ 1-3 ดาว ให้เหลือจำนวน 20 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระยะต่อไป

Visits: 2142