เลือกหน้า

宋卡府常任秘書長CHARAN CHANTARAPAN領導宋卡府防災減災辦公室,宋卡府交通局 等相關政府機構通過視頻遠程系統主持會議來自曼谷防災減災部 五樓保安大樓 會議室預防和減少道路事主題的運動下新的生活方式安全駕駛

一月三日上午九點三十分, 宋卡府常任秘書長CHARAN CHANTARAPA領導宋卡府防災減災辦公室,宋卡府交通局等相關政府機構通過視頻遠程系統主持會議來自曼谷防災減災部 五樓保安大樓 會議室預防和減少道路事內政部副常務秘書NIRAT PONGSITTHAWORN主持防和減少道路事主題的運動下新的生活方式安全駕駛。

宋卡府常任秘書長CHARAN CHANTARAPAN在會議上指出,2022年1月2日宋卡有7起事故9人受傷和1人死亡的記錄,2021年12月29日-2022年1月2日累計5天發生事故51起受傷52起死亡2人,事故發生原因排在前3位的分別是酒後駕駛能見度差和路況而導致死亡和受傷的危險行為則是不戴頭盔酒後駕車和沒有駕照。

內政部副常務秘書NIRAT PONGSITTHAWORN在曼谷防災減災部 五樓保安大樓會議室與相關政府機構通過視頻遠程系統主持防和減少道路事主題的運動下新的生活方式安全駕駛強調,尤其是社區檢查站這是阻止有道路事故風險的人的來源並要求在檢查點配合專心履行職責減少道路上的事故率在新年期間。

出席宋卡市政廳五樓會議室計有: 宋卡府常任秘書長CHARAN CHANTARAPAN,宋卡府防災減災辦公室主任CHAOWALIT NITTARAT,宋卡府交通局長WASAN YEETAN,宋卡府衛生局代表,宋卡府公共關係代表,宋卡府 警察局代表, 等相關政府機構代表。

จังหวัดสงขลา ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 64 – 2 ม.ค. 65 เน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
วันนี้ (3 ม.ค. 65) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ภายใต้การรณรงค์ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – วันที่ 4 มกราคม 2565 โดยมี นายนิรัฒน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล จากห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.
สำหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2565 วันที่ 2 มกราคม 2565 พบว่าจังหวัดสงขลามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้ง, มีผู้บาดเจ็บ 9 ราย และเสียชีวิต 1 ราย โดยภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 สะสม 5 วัน พบว่าเกิดอุบัติเหตุสะสมรวม 51 ครั้ง, มีผู้บาดเจ็บสะสม 52 ราย และเสียชีวิตสะสม 2 ราย ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดเหตุ 3 อันดับแรก ได้แก่ ดื่มแล้วขับ, ทัศนวิสัยไม่ดี และสภาพถนน ตามลำดับ ขณะที่พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับ และไม่มีใบอนุญาตขับขี่

ทางด้านปลัดจังหวัดสงขลา ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลในเรื่องการตรวจด่าน โดยเฉพาะด่านชุมชน ซึ่งเป็นต้นทางที่จะสกัดกั้นบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และขอความร่วมมือทางด่านตรวจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มข้น เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่

Visits: 1403