เลือกหน้า

宋卡府副州長WONGSAKORN NOONCHUPHAN與泰國特別委員會女主席PIMPATTRA WICHAIKUL對解決海浪和海岸侵蝕問題以及海洋自然資源開發方法的系統研究到宋卡海灘,宋卡府查納區和新哈那空區考察情況,加快預防和解決海岸侵蝕問題的方法

十二月十三日, 宋卡府副州長WONGSAKORN NOONCHUPHAN與泰國特別委員會女主席PIMPATTRA WICHAIKUL到宋卡及查納區和新哈那空區考察情況,加快預防和解決海岸侵蝕問題的方法,並尋找新的承包商委託並找到進一步問題的解決方案,宋卡府行政院主席PAI JEN MAKSUWAN,公共工程和城鄉規劃司長海洋和沿海資源司長海事處長陪同。

宋卡府副州長WONGSAKORN NOONCHUPHAN與泰國特別委員會女主席PIMPATTRA WICHAIKUL前往宋卡府查那區那塔河口結構周邊地區進行考察,隨後前往宋卡府新哈那空區清科海灘考察海灘圍牆建設項目周邊地區,CHATATAT海灘填砂的天然沙源區然後前往宋卡府查那區那塔河口結構周邊地區進行考察。

泰國特別委員會女主席PIMPATTRA WICHAIKUL指出,委員會曾到訪宋卡府地區雙方在該地區已經解決和尚未解決的領域每個點都有不同的解決問題的方法,因為每個地區的環境都不一樣,來看經建成的結構它是否按預期運行,但是被沙子填滿的那部分區域看來不能在規定時間內填砂了,並尋找新的承包商村民提出問題進一步解決。

คณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ รุดตรวจสภาพพื้นที่จังหวัดสงขลา เร่งหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณอำเภอจะนะ และอำเภอสิงหนคร
.
วันนี้ (13 ธ.ค.64) นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร และคณะ กมธ. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและตรวจสภาพพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมเจ่าท่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมติดตามตรวจสภาพพื้นที่ในจังหวัดสงขลา
.
สำหรับวันนี้ ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ กมธ. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและตรวจสภาพพื้นที่ชายหาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจสภาพพื้นที่แหล่งทรายธรรมชาติเพื่อการเติมทรายบริเวณชายหาดชลาทัศน์ จากนั้นเดินทางไปตรวจสภาพพื้นที่บริเวณโครงสร้างปากร่องน้ำนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต่อด้วยหาดชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจสภาพพื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นชายหาดชิงโค

ด้าน นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ทั้งในส่วนพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหา และพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ซึ่งแต่ละจุดมีแนวทางการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน และได้มาดูโครงสร้างที่ได้สร้างแล้วเสร็จว่ามีประสิทธิภาพตามที่คาดหวังหรือไม่ แต่ส่วนของบริเวณพื้นที่ที่ถมทราย ปรากฏว่าการถมทรายไม่สามารถทำได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการถมทราย และการหาผู้รับจ้างคนใหม่ ทั้งนี้ ได้ตรวจติดตามโครงการว่าสามารถตอบโจทย์คนในพื้นที่หรือไม่ พร้อมรับทราบปัญหาจากชาวบ้านเพื่อนำเข้ากรรมาธิการ และหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป-

Visits: 1251