เลือกหน้า

宋卡府的DAMRONGTHAM 救助中心主任ROONGROJ SMOKE在宋卡府合艾區合艾分區 NA KHUAN LANG 清真寺並宣傳穆斯林兄弟在周五祈禱中遵守戴口罩防止 COVID-19 傳播的措施用酒精洗手測量體溫,請遵循朱拉隆功大學制定的指導方針特別是在實施預防措施方面的合作

十二月十日星期五下午十二點三十分, 宋卡府的DAMRONGTHAM 救助中心主任ROONGROJ SMOKE在宋卡府合艾區合艾分區 NA KHUAN LANG 清真寺並宣傳穆斯林兄弟在周五祈禱中遵守戴口罩防止 COVID-19 傳播的措施用酒精洗手聨格電話,測量體溫,請遵循朱拉隆功大學制定的指導方針特別是在實施預防措施方面的合作。

宋卡府的DAMRONGTHAM 救助中心主任ROONGROJ SMOKE在宋卡府合艾區合艾分區 NA KHUAN LANG 清真寺並宣傳穆斯林在周五祈禱中遵守戴口罩防止 COVID-19 傳播的措施指出,與參加二百人穆斯林的兄弟祈禱,他們都同意完全遵守戴口罩防止 COVID-19 傳播的措施,用酒精洗手籤上聯繫電話,測量體溫,才是真正做到遵守預防措施的統一。

宋卡府的DAMRONGTHAM 救助中心主任ROONGROJ SMOKE強調,至於要求週五前來祈禱的穆斯林兄弟,請遵循朱拉隆功大學制定的指導方針,例如前來祈禱的人應接種疫苗溫度檢查,凝膠/酒精洗手戴口罩間距,使用簡潔等,並要求合作嚴格遵守與防止COVID-19傳播相關的措施以便在週五祈禱為了安全。

ชาวมุสลิมหน้าควนลังพร้อมใจกันถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ฯ ในการละหมาดวันศุกร์
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564) เวลา 12.30 น. ณ มัสยิดหน้าควนลัง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมละหมาดวันศุกร์ พร้อมพี่น้องประชาชน ร่วม 200 คน ที่มาร่วมละหมาดต่างพร้อมใจกันถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างเต็มที่ ด้วยการสวมใส่หน้ากาก ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ การลงชื่อ พร้อมเบอร์ติดต่อ วัดอุณหภูมิ ถือเป็นการพร้อมใจกันถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ฯ อย่างแท้จริง
สำหรับมาตรการป้องกัน ฯ ที่กำหนดให้ผู้มาร่วมละหมาดวันศุกร์ถือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่สำนักจุฬาราชมนตรีกำหนด อาทิ ผู้มาละหมาดควรได้รับการฉีดวัคซีน การตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเจล /แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ สวมใส่หน้ากาก การเว้นระยะห่าง การใช้ระยะเวลาปฏิบัติศาสนกิจอย่างกระชับ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้อ่านคุตบะห์ (การแสดงธรรมก่อนละหมาด) ได้เน้นย้ำ และขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยเคร่งครัด เพื่อให้การละหมาดวันศุกร์ในครั้งนี้ และครั้งต่อไป เป็นไปอย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือในการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ฯ เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปอย่างปลอดภัยต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

Visits: 1142