เลือกหน้า

宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN在舊宋卡市政廳前面接受CHANA模範社區團體代表與 三十名代表提交一封建議書並暫停修訂城鎮規劃查納區直到集團獲得發電廠許可證並成立為,宋卡府DAMRONGTHAM救助中心將把研究報告給相關機構以供確認。並考慮按照他們的權力和職責進行

十二月九日上午十點, 宋卡府州長JESADA CHITRAT指定宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN在舊宋卡市政廳前面接受CHANA模範社區團體代表與 三十名代表提交一封建議書並暫停修訂城鎮規劃查納區直到集團獲得發電廠許可證並成立為,宋卡府DAMRONGTHAM救助中心將把研究報告給相關機構以供確認並考慮按照他們的權力和職責進行。

至於該集團遞交的信函實質是要求取消將於2021年12月13日至20日期間運作的TPI Polene Power Public Company Limited的公開聽證會或環境影響評估並暫停修訂城鎮規劃查納區直到集團獲得發電廠許可證並成立為“Community Chana Model Public Company Limited”

對此宋卡府的DAMRONGTHAM 救助中心主任ROONGROJ SMOKE將把研究報告給相關機構以供確認並考慮按照他們的權力和職責進行。

จังหวัดสงขลารับข้อเสนอจากภาคประชาชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จะนะ
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับหนังสือและรับฟังข้อเสนอจากตัวแทนกลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ นำโดย นายจิรวัฒน์ สนิหลำ พร้อมตัวแทน ร่วม 30 คน ขอให้ยกเลิกการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และระงับการแก้ไขผังเมืองของอำเภอจะนะ
สำหรับสาระสำคัญของหนังสือที่ทางกลุ่ม ฯ ยื่น คือ การขอให้ยกเลิกเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน หรือ อีไอเอ ของ บริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่จะดำเนินการในระหว่างวันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2564 และระงับการแก้ไขผังเมืองของอำเภอจะนะ จนกว่าทางกลุ่ม ฯ จะได้รับใบอนุญาตโรงไฟฟ้า และก่อตั้งเป็น “บริษัท ชุมชนจะนะต้นแบบ จำกัด (มหาชน)”
ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้นำเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

Visits: 1656