เลือกหน้า

宋卡府救助中心準備與政府機構尋找解決重疊地區另一項合作,森林資源管理辦公室十三代表的實地考察討論和了解測量邊界線的指南以及為相關政府機構建立理解和地方領導提高人民群眾對開展調查過程的認識為了整齊快速地設定界限以成功解決上述問題

十二月八日, 宋卡府DAMRONGTHAM救助中心獲悉二零二一年十二月七日中午十二點左右,泰國PBS電視台在“監測局勢-新聞問題”期間提出了解決林區重疊問題的辦法與RATTAPHUM自建莊園面積,這是二零二一年十月二十七日與森林資源管理辦公室十三代表的實地考察討論和了解測量邊界線的指南。

以及為相關政府機構建立理解和地方領導提高人民群眾對開展調查過程的認識為了整齊快速地設定界限,對於上面的重疊區域大約5340萊需要由負責機構進行檢查,為群眾排憂解難森林資源管理辦公室 第十三區宋卡府辧事處與皇家森林部進行了討論目前正在考慮中

對此宋卡府DAMRONGTHAM救助中心主任ROONGROJ SMOKE準備與各機構合作以成功解決上述問題。

อีกหนึ่งความร่วมมือของส่วนราชการในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้พื้นที่ทับซ้อน
วันนี้ (วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งว่า เมื่อวานนี้ (วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564) เวลาประมาณ 12.00 น. ทีวีช่องไทยพีบีเอส ช่วง “จับตาสถานการณ์ – ประเด็นข่าว” ได้เสนอประเด็นการหาแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างพื้นที่ป่าไม้ กับพื้นที่นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 ได้มาพูดคุย และทำความเข้าใจถึงแนวทางการเดินสำรวจแนวเขต ตลอดจนการสร้างความเข้าใจแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำท้องที่ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่พี่น้องประชาชนให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการเดินสำรวจ เพื่อให้การกำหนดแนวเขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรวดเร็ว
สำหรับพื้นที่ทับซ้อนข้างต้นประมาณ 5,340 ไร่ จำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ได้หารือไปยังกรมป่าไม้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาข้างต้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

Visits: 1153