เลือกหน้า

宋卡府州長JESADA CHITRAT在宋卡市政廳五樓一號會議室召開第11/2021號政府首腦會議,宋卡府副州長,宋卡府救助中心,政府機構,縣議會負責人及相關官員代表通過電子媒體在線參加了會議

十一月二十九日上午九點三十分, 宋卡府州長JESADA CHITRAT在宋卡市政廳五樓一號會議室召開第11/2021號政府首腦會議, 會議議程和重要的官方信息,例如 COVID-19 的情況,宋卡府的水情根據內閣於 2020 年 6 月 9 日的決議,促進泰國布料使用和穿著,其中宋卡府要求在每週二穿著帶有皇室賜予圖案(Kor 圖案)的衣服。

於 2021 年 12 月 14 日至 27 日組織 2021 年在線紅十字會活動其中包括在線活動和產品分發,每個人都可以加入和支持特別是宋卡府紅十字會主席宋卡府的代表NONG PIMNARA CHITRAT第16號,可以投票至2021年12月25日以此類推。

對此宋卡府救助中心主任ROONGROJ SMOKE準備合作專注於推動任務特別是解決人民兄弟姐妹受難問題與政府機構負責人協商和直接參與的以便更快更有效地解決問題。

ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมรับแนวทางปฏิบัติผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2564 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
สำหรับระเบียบวาระการประชุม และหรือข้อราชการที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์ COVID – 19 สถานการณ์น้ำในจังหวัดสงขลา การส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ซึ่งจังหวัดสงขลากำหนดให้ใส่เสื้อลายผ้าพระราชทาน (ลายขอ) ในทุกวันอังคาร การจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 14 – 27 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะมีกิจกรรมและการจัดจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ ที่ทุกท่านสามารถจะร่วมและสนับสนุนได้ โดยเฉพาะการโหวตขวัญใจงานกาชาด ซึ่งมีตัวแทนของจังหวัดสงขลา คือ น้องพิมพ์นารา จิตรัตน์ หมายเลข 16 สามารถโหวตได้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เป็นต้น
ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมร่วมมือและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ได้ปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

Visits: 1581