Select Page

      ทางหลวงหมายเลข 408 ที่ทอดยาวเลียบฝั่งทะเลอ่าวไทย คือเส้นทางสัญจรระหว่างสงขลาและ นครศรธรรมราช ความเชื่อมโยงที่มีมาแต่โบราณปรากฏให้เห็น ผ่านร่องรอยอารยธรรมเก่าแก่ตลอดทาง มองไปทางไหนก็เห็น วัดวาอาราม สถูป เจดีย์ เรียงราย ความรุ่งเรืองของอาณาจักรศรวิชัย อาณาจักรแห่งพุทธศาสนาที่แผ่อิทธิพลตลอดคาบสมุทรมลายู ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-16 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองตามพรลิงค์ ซึ่งปัจจุบันคือเมืองนครศรธรรมราช “เมืองพระ” ที่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ประดิษฐานอยู่คู่เมืองมาอย่างงามสง่าจวบจนถึงปัจจุบัน

      กษัตริยสุโขทัยและอยุธยาก็ยังยอมรับว่า พระสงฆ์จากตามพรบลิงค์เป็นผู้รอบรู้ ดังปรากฏในจารึกว่า “มหาเถร สังฆราช ปราชญ์ เรียนจบปิภกไตร หลวก (เก่ง) กว่าปู่คูรเมืองนี้ ทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชมา” จึงอดจินตนาการไม่ได้ว่า บรรยากาศยุคนั้นคงคลาคล่ำไปด้วยผู้บวชเรียน ผู้มีปัญญามาศึกษาหาความรู้ โดยมีวัดเป็นศูยนย์กลางของวิถีชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งความรู้หลากหลายสาขา แม้กระทั่งตำรายาดี ๆ และตำราแพทย์ ก็มีผู้รวบรวมไว้ที่นี่ ผู้คนปฏิบัติศิล ปฏิบัติธรรม อุทิศกายใจ ทรัพย์สินเงินทอง บำรุงพระศาสนาด้วยความเชือถือศรัทธา เลื่อมใส เป็นสังคมที่น่าจะคลาคล่ำไปด้วยผู้ทรงศีล ต่อเนื่องยาวนานอยู่หลายร้อยปี

       The Highway No 408 lies along the coast of Siam Gulf. It is the old route between Songkhla and Nakhon Si Thammarat where situated old temples, stupas and pagodas. This is the trace of ancient civilization; the Srivichai Empire the glorious empire which was influential through Malay Peninsula during 14th – 16th Buddhist Era. The center of empire was Tampornling as presently known as Nakhon Si Thammarat, the “Buddhist Land” where the elegant Phra Boromthat Chedi situated until now.

The kings of Sukhothai and Ayudhya accepted that the monks from Tampornling were knowledgeable as depicted in the manuscript, “Senior Buddhist priest, Supreme Patriarch, wise men completed their studies of Pitaka Tri (three parts of the Lord Buddha’s teachings) not as wiser as teachers from Sithammarat”. During that time, temple was the heartland of the community and the source of knowledge in Buddhism and others such as medical recipes. It must have been a society of religious people dedicating themselves to supporting Buddhism for hundreds of years.

      倘若誰有機會乘車通過408號國道,或是駕車行 駛在環泰國灣海域的宋卡府至洛坤府老公路上,那麽沿線 我們將會覓見許多古文明的痕跡,即:大量分布著不明朝 代,但成行成列並錯落有致的窣堵坡(又稱:佛塔)、紀念塔 和佛寺等保存較完善的古建築;由此可見,這片地域曾經 歷過一段輝煌的文明。其實據史料記載,因璀璨的佛教文 明而享譽整個馬來半島的三佛齊王國,就在此地帶盛興。 佛歷1301至1600年間,這裏也曾是單馬令邦國的中心(現 今洛坤市的雛形)。

      最能體現洛坤(那空是塔瑪拉)市被譽為弗 城”的重要標誌性建築,即是:先王墓塔,此塔至今 仍保持著初建時雄偉壯麗的原貌。在當時,就連素可 泰王朝和阿育塔耶(大城)王朝的國君們也不得不承認, 來自單馬令王國的僧伽們各個都是博學的高僧;歷史 上曾記載著這麽一段話:“熟讀三藏(經藏、律藏、論 藏)的最高僧伽、僧王、哲人學者等精英,無一不是來 自洛坤(那空是塔瑪拉)地區的。”由此我們會不禁想 象,那時的洛坤(那空是塔瑪拉)地區佛家思想氛圍之 激烈,人們削發為僧遍地皆是,各處的佛寺便自然而

      แม้ในเวลานี้ บรรยากาศด้งกล่าว อาจเลือนหายไปตามกาลเวลา แต่ภาพทุ่งนาผืนกว้าง ต้นตาลสูงชะลูด ลมทะเล แสนสดชื่นโชยมาเป็นระลอกที่คงอย่นี้ อาจพาความรู้สึกให้หวนรำลึกถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เคยมีมาในอดืต แล้วเรื่องใดเล่าจะยิ่งใหญ่ไปกว่า แผ่นดินนี้คือมาตุภมิแห่ง หลวงปู่ทวด “อริยสงฆ์ผู้มากด้วยบุญบารมี”

      การเดินทางตามรอยเส้นทางชีวิตของหลวงปู่ทวดสักครั้ง จะสร้างความอิ่มเอิมใจ เกิดแรงบุญและศรัทธาที่นำพาหัวใจให้ก้าวเดินต่อไป

      That picture had been dissolved in time. Today, the scenery of green paddy field assorted with sky-high sugar palms, and the touch of fresh sea breeze is so peaceful that in one moment of thought the imaginary of the past appears. The greatest story is this land is the birthplace of “Luang Pu Tuad” the virtue monk whose story is larger than life.

      The traversed journey to places along Luang Pu Tuad’s footsteps; even once, will sprinkle your soul with complacent feeling by faith. Let your heart lead your steps along this trip.

      然成為了大家學習知識、做學問的重要場所:同時 也是悟禪的心靈歸屬之地。不僅如此,這裒還是匯集了各 個學科知識的教育中心,其中包括很多經典的醫學、藥學 著作等等。人們嚴格履行佛家戒律,遵守佛家道義,净潔 身心,孜孜不倦地為佛學教義的沿承出资出力,竟而實現 了此地區佛教文明長達幾百年的延縯。

      430年前的一天,在這裏發生了一件意想不到的 事。因一個男嬰的降生,改變了這裏原先平靜的生活。男 嬰長大成人後,成為了當時一位響徹暹羅風華絕代的得道 神僧;時至今日,泰國民眾們仍深深的信崇他那出類拔萃 的佛德。那麽,這究竟是為什麽呢?

Visiters: 15