Select Page

宋卡府接收民眾二十人投訴損失總額為3000萬泰銖,委任 宋卡府投訢中心局長ROONGROJ SMOKE理解過程並進行了四十五分鐘聯合各單位小組協調進行檢查,直到投訴人滿意為止用心服務,使泰國人民展出微笑

十二月三十日, 宋卡府接收民眾二十人投訴損失總額為3000萬泰銖,

宋卡府副州長VORANAT HNUROT委任宋卡府投訢中心局長ROONGROJ SMOKE協調進行檢查,加快速度並減少不必要的費用, 特別是調解糾紛的談判為了方便起見每天二十四小時執行任務是二電二一年的新年禮物用心服務泰國人及旅客展出微笑。

一群宋卡府受害者二十人在宋卡府舊市政廳向宋卡府投訴損失總額為3000萬泰銖.宋卡府副州長VORANAT HNUROT接收信件投訴, 委任 宋卡府投訢中心局長ROONGROJ SMOKE代替宋卡府辧事處協調進行檢查, 並考慮履行職責特別是調解糾紛的談判為了方便起見,需要時間來澄清和理解過程並進行了四十分聯合各單位直到滿意也是新年禮物。

2020年12月29日至2021年1月4日期間,內政部有一個項目泰國人民微笑是2021年的新年禮物,目的是方便人民和旅客,宋卡府投訴中心的工作人員每天24小時執行任務.還有每個區的投訴中心以及宋卡府許多其他隨時準備服務的單位給以2021年新年禮物,用心服務泰國人展開微笑。

ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางในการรับปัญหาข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชน
วันนี้ (วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563) เวลา 10.50 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา / ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนพี่น้องประชาชน ร่วม 10 คน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการไม่ยอมชำระหนี้จากลูกหนี้ ทำให้กลุ่มผู้ร้องได้รับความเสียหายเกือบ 20 ราย มูลค่าความเสียหายร่วม 30 ล้านบาท
สำหรับกรณีดังกล่าวศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งได้ใช้เวลาในชี้แจงทำความเข้าใจถึงขั้นตอน และการดำเนินการ ร่วม 45 นาที จนทางกลุ่มพอใจ และเดินทางกลับ
ทั้งนี้ ในห้วงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – วันที่ 4 มกราคม 2564 กระทรวงมหาดไทยได้มีโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรมบริการด้วยใจคนไทยยิ้มได้” เป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ในการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ อีกหลายหน่วยของจังหวัดสงขลา ที่พร้อม และยินดีจะให้บริการ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ต่อไป
“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

Visiters: 1195