Select Page

宋卡府內部安全副指揮SURATHEP NOOKKAEW蒞臨合艾城市廣場禮堂大鍾樓主持安全計劃演習排練開幕,合艾城市議會副常任秘書長SOMCHAI CHANPRATEEP,合艾城市議會辧事處女主任PATTIMA TANTIMETA,政府機構等單位代表受邀觀禮,

九月三十日下午二點, 宋卡府內部安全副指揮SURATHEP NOOKKAEW蒞臨合艾城市廣場禮堂大鍾樓主持安全計劃演習排練開幕致詞表示,演練以提高許多參與機構的準備,包括救援方法和救援工作在這種情況下,假設該地區爆炸造成的燃燒事件,包括必須幫助人民,排練完成後將能夠使用該信息進行改進處理中並能夠解決未來情況。

也是合艾第四十二軍區副軍長SURATHEP NOOKKAEW上校同時指出,例如部門之間的協調系統也必須保持一致實施事件計劃的演練,攔截不允許暴力者輸入原因,在合艾地區通過整合組織單位所有公共部門參與安全監督,為了能夠保留發生減少生命和財產損失包括恢復徹底治愈受影響的人,

以提高許多參與機構的準備包括救援方法和救援工作,重視和關注宋卡府的合艾地區是重要城市之一,此外排練計劃也正在建立該地區人們之間的信任包括遊客,宋卡府為了人民旅客的安全,毎個月都會在宋卡府合艾舉行安全演習,對旅客錢財生命有了更深一層保障。

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายสมชัย จันทร์ประทีป รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าร่วม”การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ประจำเดือนกันยายน 2563″ โดยมี พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 42/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ เพื่อวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน นักธุรกิจ ตลอดจนนักท่องเที่ยว ณ บริเวณหอประชุมจัตุรัสนครหาดใหญ่ (หอนาฬิกาหาดใหญ่) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Visiters: 1124