Select Page

 宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO蒞臨宋卡維瓦酒店二樓會會議廳主持南部十四府NESDB教師能力建設開幕儀式表示,向,泰南NESDB南部研究所女局長APIMUK SRISAMAI致敬為教育作出默默的貢献,以表彰2020年的教師

九月十日下午一點三十分. 宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO蒞臨宋卡維瓦酒店二樓會會議廳主持南部十四府NESDB教師能力建設開幕儀式表示,向,泰南NESDB南部研究所女局長APIMUK SRISAMAIApimuk Srisamai致敬為教育作出默默的貢献,以表彰2020年的教師

宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO蒞臨宋卡維瓦酒店二樓會會議廳主持南部十四府NESDB教師能力建設開幕儀式表示, 非正規教育辦公室在南部邊境十四府地區一級設有非正規教育教師,非正規教育志願教師,坦邦非正規教師和SOR CHOR老師是重要人員在每個地區履行職責和所有地區不論是在平原高地

宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO指出.邊境地區都會有基礎教育,繼續教育形式的非正規教育教師組織學習過程,該過程分為三類,老師擔任公職的時間長達二十年或以上,老師擔任公務時間長達十年或以上,榮譽這是對長期擔任公職的政府僱員的鼓勵,活動包括向十三府的NICI辦公室的管理人員,NESDB的二百六十一人和二十一人共二百九十五人的管理人員頒發榮譽獎章,

สถาบัน กศน.ภาคใต้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2563
บ่ายวันนี้ (10 ก.ย.63) ที่โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานพิธีเปิดโครงการเสริมศักยภาพและเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวอภิมุข ศรีสมัย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ กล่าวรายงาน
สำนักงาน กศน. มีครูกศน. ที่ปฎิบัติงานในระดับพื้นที่ใน 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู อาสาสมัครปอเนาะ ครู กศน.ตำบล และครู ศรช. ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ ได้ปฎิบัติหน้าที่อยู่ทั่วทุกตำบล และทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นที่ราบ พื้นที่สูง พื้นที่ชายแดน ก็จะมีครู กศน.ในรูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัยจัดกระบวนการเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท คือครู ปฎิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่ปฎิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เพื่อยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานราชการที่ปฎิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด จำนวน 13 คน คณะครู กศน. จำนวน 261 คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 295 คน

Visiters: 1005