Select Page

宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO蒞臨市内皇家PHRA ARAM LUANG CHAI MONGKOL佛寺主持崇慶第十世王瑪哈哇棲拉隆功陛下六十八聖壽,政府首腦公務員法院軍警察和公眾出席誕辰之際法儀式

七月二十八日下午一點三十分, 宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO蒞臨市内皇家PHRA ARAM LUANG CHAI MONGKOL佛寺主持崇慶第十世王瑪哈哇棲拉隆功陛下六十八聖壽, 把金色 銀色的灌木叢打開KRATHONG花香錐筏, 蠟燭點燃據說帶來了王室榮譽,政府首腦公務員法院軍警察和公眾出席誕辰之際法儀式。

宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO把金色 銀色的灌木叢打開KRATHONG花香錐筏,蠟燭點燃據說帶來了王室榮譽,管弦樂隊演奏國國歌從那時起宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO點燃蠟燭與參者一起唱國王的詩篇,吉祥日子裡讓公眾表現出對履行各種職責的忠誠和讚賞,為了人民的利益繼續在全國人民之間建立團結和楷帶來幸福,國家繁榮。

出席崇慶第十世王瑪哈哇棲拉隆功陛下68聖壽法會計有: 宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO,内政部宋卡府婦女會兼宋卡府紅十字會主席主席KUNKANA KLIENGKLAO, 宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN,宋卡府女副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA,宋卡府副州長NARIT MONGKOISRI,宋卡府副州長SOMWANG RUANGPENG, 宋卡府辧事處主任PHUWANAT SOMJAI,宋卡府常任秘書長VORANAT HNUROT。

宋卡府縣長CHAIYAPORN NIYOMKAEM,宋卡府郷村發展局PAWAN PRONPITAK,宋卡府公共關係局女主任MUJARIN THONGNUAL, 宋卡府防災減災局長CHAOWALIT NITTARAT,宋卡府勞工局女局長SUJINDA BOONAIR,宋卡府縣長CHAIYAPORN NIYOMKAEW, ,宋卡府地方行政辦公室局長PANOMTEAN SEANGWAN,宋卡府文化局女局長SOMSRI RUANGNOI等。

วันนี้ (28 ก.ค. 63) เวลา 13.30 น. ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระสุทธิสารสุธี เจ้าคณะจังหวัดสงขลา – สตูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธี

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบแล้วเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ จากนั้นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถาและนำเจริญสมาธิ 5 นาที ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ รับพร กราบลาพระรัตนตรัย และกราบลาประธานสงฆ์เป็นเสร็จพิธี

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และให้ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งการเจริญพระพุทธมนต์มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตรายและทำให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อผู้สวด มนต์สวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับเมตตาและทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะทำให้พระปริตรนั้น มีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

Visiters: 1132