Select Page

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨宋卡府市内WAT SAI NGAM佛寺主持社區淸潔日開幕禮致詞指出,清洗寺內建築物清潔工作,佛教徒,佛寺義工,市内學校師生參與發展動力社區項目

七月二十五日下午二點.宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨宋卡府市内WAT SAI NGAM佛寺主持社區淸潔日開幕禮表示,寺廟是一個穩定的社區,必需保護 ,宋卡府佛教辦公室女主任SUPHAPHON KETSURIYONG匯報副州長佛寺義工,市内學校師生參與發展動力社區項目並在各個領域開展合作。

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA表示.以社區組織大清潔日採用方法開發寺廟.並在各個領域展開合作允許所有部門參與發展動力.寺廟是一個穩定的社區中心仍然屹立.為善信們提供佛佗真善美的指引,佛教徒及義工們天天清潔廟内建築屋,不昰清潔展開活動.感謝各造為寺廟展開清潔活動。

宋卡府佛教副主席PHRA SOPHON WARAPORN講念時指出,寺廟是大家的佛教家庭.必需與社區進行各種良好活動.善信們天天清洗廟寺大清潔日與社區及義工們師生們再次進行清潔活動,宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA也是9O4宋卡府義工首領帯領一群善信共同為寺廟建築物展開清潔工作表示高興。

วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อจัดกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส และบูรณาการงานร่วมกันในทุกภาคส่วน ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ขับเคลื่อนวัด เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างมั่นคงและยังยืน โดยมี

พระโสภณวราภรณ์

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา,

เจ้าอาวาส วัดโพธิ์ปฐมาวาส อำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ มีผู้แทนจาก สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ประชาชนจิตอาสา ไทรงามสามัคคี , และอาสา มหาวชิราวุธ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด อาคาร สถานที่ ภายในบริเวณวัด ณ วัดไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

 

Visiters: 1240