Select Page
泰國體育部政務次長SANTI PAWAI博士蒞臨合艾漢莎JB大酒店會議廳主持2020年志願者運動與領導能力項目培訓開幕, 宋卡府女副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA致歡迎詞也拉府,博他崙府,宋卡府旅游體育共派出二百體育志願者和領袖培訓
七月十三日上午十點,宋卡府女副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA陪同泰國體育部政務次長SANTI PAWAI博士蒞臨合艾漢莎JB大酒店會議廳主持2020年志願者運動與領導能力項目培訓開幕,也拉府,博他崙府,宋卡府旅游體育共派出二百體育志願者和領袖培訓。
泰國體育部政務次長SANTI PAWAI博士致詞表示.以鼓勵人們參加地方一級的運動和體育促進活動,並在全國范圍內建立清晰方向,一致的體育志願者和體育領袖的管理系統其中,宋卡府第7選區NAT NATCHONRAKORAKUA議員,也拉府,博他崙府,宋卡府旅游體育行政人員受邀觀禮。
宋卡府女副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA致歡迎詞感謝泰國體育部政務次長SANTI PAWAI博士蒞臨合艾主持志願者運動與領導力領導項目的培訓開幕儀式,宋卡府村莊有二百人志願者接受培訓.宋卡府毎個政府單位必需有志願者加入為國家做出無馨貢献。
วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติ กล่าวต้อนรับ ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา และคณะ ในโอกาสมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย(อสก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสรรหาผู้เข้ารับการอบรม คือ อาสาสมัครกีฬาและผู้นำออกกำลังกาย ในจังหวัดสงขลา หมู่บ้านละ ๑ คน รวม ๒๐๐ คน เพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น และเพื่อสร้างระบบการบริหารของอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ โดยมีนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ ๗ จังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารกรมพลศึกษา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขลา , จังหวัดพัทลุง , จังหวัดยะลา และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีฯ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

Visiters: 1365