Select Page
宋卡府女副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA 在新常態下訪問宋卡府昔羅區WAT SRIWITHA學校開學第一天致詞表示,嚴格遵守疾病預防COVID-19措施,确保師生的安全了解COVID-19病毒傳播情況
七月一日上午八點三十分,宋卡府女副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA在新常態下訪問了宋卡府昔羅區WAT SRIWITHA學校開學第一天致詞表示,确保重視師生安全,促學校嚴格遵守疾病預防措施,採取了測量體溫在內的措施,使用酒精凝膠消毒並要求學生戴口罩不允許學生交談。
宋卡府女副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA同時表示,宋卡府昔羅區WAT SRIWITHA學校嚴格遵守公共衛生部製定的措施,從進入學校區之前檢查測量體高温,同時安排酒精凝膠洗手,彼此之間相隔1-2米,
課桌不允許學生坐在彼此附近,並讓學生戴口罩或學校場地上戴口罩,
宋卡府昔羅區WAT SRIWITHA學校必須調整教學體系,通過允許學生每天切換學習,各學校學生減少一半在校上課,另一半的學生在家中上網學習.輪流在校上課,為了防止COVID-19病毒傳播,並不允許學生交談,同時並了解COVID-19情況。
วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการตรวจเยี่ยม ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนวัดศรีวิเทศ อ.สะเดา จ.สงขลา พร้อมตรวจมาตรการคัดกรองการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID – ๑๙ ) โดยมี นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ชี้แจงมาตรการต่างๆเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ ซึ่งทางโรงเรียนได้มีมาตรการทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และให้นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดศรีวิเทศ อ.สะเดา จ.สงขลา

Visiters: 1149