เลือกหน้า
宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨宋卡府漁業和福利管理中心主持反對童工現象世界運動主題為 COVID-19保護兒童免受前所未有的童工侵害表現出消除一切形式童工現象的承諾完成
六月三十日上午十點.宋卡勞動保護福利局在宋卡府漁業和福利管理中心主辧反對童工現象世界運動, 宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨主持主題為 COVID-19保護兒童免受前所未有的童工侵害表現出宋卡府消除一切形式童工現象的承諾完成
宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA主持反對童工現象世界運動主題為 COVID-19保護兒童免受前所未有的童工侵害表指出,宋卡府反對童工同時大力支持反對世界童工表現出宋卡府消除一切形式童工現象的承諾完成活動。
宋卡勞動保護福利局局長CHUEN TOHSAP匯報時表示. 與外勞孩子進行交談會面,並送東西給孩,同時在外勞工作時間將孩子受教育,没一個外勞孩子能唱泰國國歌,宋卡府勞動保護福利局也是反對童工現象,同時感謝宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA主持消除一切童工現象。
出席反對童工現象儀式, 宋卡府政府首腦,宋卡府勞動部下屬宋卡府運營商代表榮譽嘉賓包括宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA,宋卡府勞工局女局長SUJINDA BOONAIR, 宋卡府社會保障局女局長DUANGKAMOL KAEWWICHIT,宋卡府中文新聞局長遊宗丹等貴賓。
วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด ” โครงการรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกในธีมงานที่ว่า ” COVID -๑๙ : ปกป้องเด็กจากการใช้แรงงานเด็กตอนนี้มากขึ้นกว่าเดิม ” ซึ่งทั่วโลกถือเอาวันที่ ๑๒ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านแรงงานเด็กโลก เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ที่ขจัดการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้ายในทุกรูปแบบ พร้อมร่วมกิจกรรม สอบถามพบปะพูดคุยและมอบสิ่งของให้กับเด็กภายในศูนย์สวัสดิการและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา โดยมีนายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ตัวแทนจากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสงขลา แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้า สนง.เทียบเรือจังหวัดสงขลา (ท่าสะอ้าน)อ.เมืองสงขลา

Visits: 8