Select Page
宋卡府女副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA受邀參加合艾歩行街以刺激合艾地區飲食品嚐和旅行活動,同時免費分發蔬菜給參加合艾居民及國内旅客. 宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN及夫人同時參與
六月二十七日下午五點三十分,宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA受邀參加合艾歩行街COVID-19疾病没有傳播人民,飲食品嚐和旅行活動以刺激合艾地區經濟復醒, 宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN及夫人同時參與, 宋卡府旅游聯盟會主席洪鎮平迎迓。
宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA與商人,中小企業企業家,社區企業OTOP產品組以及供應商協調,COVID-19疾病疫情沒有傳播恢復合艾歩行街活動,以刺激合艾地區的旅遊業促進對宋卡府各社區的商家產品和食品的以進行分配,對於該地區的人民和遊客安全食用品。
宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA與市議會婦女種菜組織主席DR TIPAWAN PATTANO及一群會員共同派送各類蔬菜給到來參以刺激合艾地區飲食品嚐和旅行活動人士. 副州長指出宋卡府鼓勵合艾地區的旅遊業促進從宋卡府社區出售商品產品和食品為當地人進一歩的收入。
วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.
นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม พบปะเยี่ยมเยียนนักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ SME กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ตลอดทั้งผู้ค้าขายในงาน “ เดิน กิน ชิม เที่ยว “ หลังจากหยุดไปในช่วง สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID – ๑๙ ) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ส่งเสริมให้มีการนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ และอาหารจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลามาจัดจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวได้ใช้จ่ายเงิน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ สอดรับกับกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว” … ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำพืชผักสวนครัวซึ่งปลูกไว้บริเวณบ้านพัก ตามกิจกรรม สตรีมีรัก ปลูกผักแบ่งปัน โครงการ ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยมีกลุ่มสตรีฯ จากอำเภอหาดใหญ่ …ที่ร่วมโครงการ ฯได้นำพืช ผัก มาร่วมแจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยมีนายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคม สมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ผู้แทนหน่วยงาน พ่อค้าแม่ค้า นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Visiters: 2178