Select Page
宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN蒞臨宋卡府工業辦公室前面與THANABOON SENG-EASY局長,工業部官員私人機構提供二百二十個救主袋給考路長第十村民以幫助和減輕COVID-19病毒爆發危機中經濟辛苦
六月五日下午三點,宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN蒞臨宋卡府工業辦公室前面主持派發二百二十個救主袋給考路長第十村民民以幫助和減輕COVID-19病毒爆發危機中經濟辛苦,工業部已要求與附屬機構和工業網絡合作,共同捐贈物品並開展各種活動捐贈滿足人民的需求。
宋卡府工業局長THANABOON SENG-EASY匯報指出, 工業部設立了一個志願者中心以提供支持並邀請具有志願精神的人們參加,政府推動國家和發展社會的活動,工業部在工業櫥櫃項目抓裝共享的項目為了分享食物分享做出貢獻,向工業部周邊地區的低收入人群慷慨分享食物
並製作了二百二十個救主袋分發給有需要的人民從COVID-19病毒傳播受影響的人們樹立士氣提供救濟袋的物品,包括二百二十個五公斤白米.罐頭魚, 白醬油, 糖,魚露,快熟面,植物油,牛奶,飲用水和速溶咖啡幫助和緩解Covid-19病毒流行危機中的苦難。
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมแจกถุงยังชีพ 220 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง ภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรมปันสุข มอบถุงยังชีพ” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนท่ามกลางภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
วนนี้ (5 มิ.ย. 63) ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมทางรถไฟ หมู่ที่ 10 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 220 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำปลา ซีอิ้วขาว น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช นมกล่อง น้ำดื่ม และกาแฟสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนท่ามกลางภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมให้การต้อนรับ
นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งสริม สนับสนุน และเชิญชวนให้ประชาชนที่มีจิตอาสามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาสังคมร่วมกับภาครัฐ โดยในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำร่องจัดทำโครงการตู้อุตสาหกรรมปันสุข “หยิบพอดี มีก็แบ่งปัน” จำนวน 5 ตู้ บริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันแบ่งปันและเป็นผู้ให้ในการแบ่งปันอาหาร แบ่งปันน้ำใจ ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรมและยังได้จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมุ่งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรม ในการร่วมกันบริจาคสิ่งของและดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ

Visiters: 2300