เลือกหน้า
宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO蒞臨宋卡廷蘇拉歴史公園老人護理中心主持主題突破COVID-19疾病第一階段任務危機開創宋卡人的新生活方式以及見証2019年冠狀病毒感染預防服務合作協議備忘錄新聞發布會
五月三十日下午四點, 宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO蒞臨宋卡廷蘇拉歴史公園老人護理中心主持主題突破COVID-19疾病第一階段任務危機,開創宋卡人的新生活方式以及見証2019年冠狀病毒感染預防服務合作協議備忘錄新聞發布會
主持人TERDPHONG THONGSIRAT教授
1. 宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO突破Covid疾病危機的主題開創宋卡人的新生活方式
2. 宋卡王子大學醫學系主任PUTTHISAK PUTTHAVIBUN副教授標題父親與疾病之子COVID-19
3. 宋卡王子大學工程學院院長THANIT CHALERMYANONT副教授提高工作安全性的創新課題
4. 宋卡納卡林醫院指揮官PRASIT WUTTI SUTTHIMETHAWI副教授,普吉島宋卡納卡林醫院,宋卡納卡林醫院第二分院MONTIRA TANTHANUCH副教授共同完成COVID-19宋卡模型的第一階段戰鬥任務新聞發布會。
2019年冠狀病毒感染預防服務合作協議備忘錄為公共事業提供財政支持調整景觀和環境
1. 宋卡廷蘇拉歴史公園主任AMON SETHSUWANAMAT先生
2. 宋卡府行政機構常任祕書PRAPAN SRISUWAN
邀請宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO,宋卡納卡林醫院主任及機構代表儀式見証
งานแถลงข่าว “เสร็จสิ้นภารกิจเฟส 1 สู้ภัยโควิด 19 สงขลาโมเดล”
และพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการการป้องกันผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 – 17.30 น.
ณ อาคารติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
เสาวนาหัวข้อ ฝ่าวิกฤตโรคโควิด – สงขลาโมเดล
ผู้ดำเนินรายการ ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช
1. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวข้อฝ่าวิกฤตโรคโควิด สู่ชีวิตวิถีใหม่ของชาวสงขลา
2. รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หัวข้อลูกพระราชบิดากับโรค COVID-19
3. รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
4. รศ.นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี ผู้บัญชาการ รพ.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หัวข้อ การบริหารจัดการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (รพ.สนาม2 )
5. รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ผู้บัญชาการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 สงขลา หัวข้อการบริหารจัดการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 สงขลา
มอบเงินสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
1. นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ ผู้อำนวยการสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
พิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการการป้องกันผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ระหว่างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กับ สถานประกอบการ
พิธีการเรียนเชิญ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณบดีคณะแพทยศาสตร์(สักขีพยาน)
2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กับ ตัวแทนจากสถานประกอบการ

Visits: 23