Select Page
 宋卡府第二海軍總指揮SAMREOUNG JUNSO中將,宋卡府第二海軍婦女倶樂部主席KHUN PHAWINEE JUNSO蒞臨第二海軍路口幸福屋為2019年受新型冠狀動脈疾病疫情導致人民困在經濟問題苦腦中而派發一百份一公斤鯛魚給人民
五月二十八日下午五點,宋卡府第二海軍陸戰師司令部SAMREOUNG JUNSO中將,宋卡府第二海軍婦女倶樂部主席KHUN PHAWINEE JUNSO蒞臨VACHIRA第二海軍門前幸福屋為2019年受新型冠狀動脈疾病疫情導致人民困在經濟問題苦腦中而派發一百份一公斤鯛魚給人民
宋卡府第二海軍陸戰師司令部SAMREOUNG JUNSO中將表示,2019年受新型冠狀動脈疾病疫情而展開幸福屋,公衆免費挑拿米油食物等表示感謝部隊及公衆捐贈米油等食物,同時感謝第二海軍夫人俱樂部而進行需要幫助的人或家庭,場面充滿助人為快樂之本部隊家庭温馨。
第二海軍陸戰隊每天都組織一個攤位分享幸福, 這次帶來了100公斤的鱸魚從魚攤那裡買了鯛魚將它們切成塊分發為了幫助宋卡府受2019年受新型冠狀動脈疾病疫情,帶回家做飯和就餐,可以立即用來做飯,第二海軍陸戰隊隨時準備在需要的時候捐贈需要物品。
宋卡府第二海軍家屬購買米和油等快熟麵等同時大衆支持以上助人措施,因此邀請廣大公眾可使用並想幫助的人或家庭放置在海軍第二師中進行捐贈各種品,助人為快樂之本你我一起分享家庭温馨,貧苦人家排隊挑拿米油食物等。
สงขลา / ทัพเรือภาค ที่ 2 สงขลาแจก ต่อเนื้อง สู้ภัยโควิด
เมื่อวันที่ ( 28 พ.ค. 63 ) ที่ประตูที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา ถนนวชิรา ตำบลบ่อยางอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่2พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมกันแจกปลากระพงจำนวน 100 กิโลกรัม และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาโดยได้รับมอบข้าวสารเพื่อมาแจกจ่าย จากกองทัพเรือ และได้ซื้อปลากระพงจากผู้ประกอบการนำมาแจกจ่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงที่ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด ของจังหวัดสงขลาให้สามารถระบายผลผลิตได้รวดเร็ว เพื่อลดต้นทุนการผลิต และแจกจ่ายให้คนละ 1 กิโลกรัม โดยมีการเข้าแถวเว้นระยะห่าง 1 เมตร โดยในครั้งนี้ คุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่2 ได้อาสาเดินจัดระเบียบการเว้นระยะด้วยตนเอง พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า ทางทัพเรือภาคที่ 2 ได้จัดตู้ปันสุขมาทุกวันเพื่อลดภาระพีน้องประชาชนโดยการนำข้าวของจากทัพเรือภาคที่ 2 ฐานทัพเรือสงขลาและพีน้องประชาชนที่ใก้ลเคียงมาใส่ตู้และในครั้งนี้ก็ได้นำปลากะพงขาว จำนวน 100 กิโลกรัมได้ซื้อปลากระพงจากผู้ประกอบการนำมาแจกจ่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงที่ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด ของจังหวัดสงขลา มาให้พีน้องประชาชนได้นำไปปรุงและรับประทานที่บ้านโดยให้ทำเป็นชิ้นๆพร้อมที่จะนำไปปรุงอาหารได้เลย ทั้งนี้ทางทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมให้เหลือพีน้องในยามต้องการทุกเมื่อ…

Visiters: 1757