Select Page

宋卡府WAT CHAIMONGKUL皇家佛寺WICHAIAN CHOM學校校友, 佛教教職開放廚房義務做六百飯盒派及食水六十五打贈送給居民,繼續前進共同抗疾COVID -19場面充滿温馨

五月十八日上午十點. 宋卡府WAT CHAIMONGKUL皇家佛寺WICHAIAN CHOM學校校友,佛教教職開放廚房,由宋卡府WAT CHAIMONGKUL皇家佛寺住持ABBOT博士PHRA THEP SUTHAMYAN博士與WICHAIAN CHOM學校校友WICHAI KULARWAN,佛教教職共同派發六百飯盒派及食水。

แจ้งประชาสัมพันธ์….. โรงทานปันน้ำใจ#สู้ภัยโควิด-19
วัดชัยมงคล พระอารามหลวง
โดยพระเทพสุธรรมญาณ ดร. เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง ร่วมกับ นักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ รุ่น18;20 (รุ่น77) ศิษย์เก่าโรงเรียนวิเชียรชม รุ่น15 สจ.วิชัย กุหลาบวรรณ คณะพุทธบริษัท จิตอาสา ปรุงอาหารสด แจกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนชัยมงคลวืทย์ ประชาชนทั่วไป ในช่วงวิกฤตโควิด-19 มีีอาหารกล่องจำนวน 600 กล่อง (ข้าว กระเพราไก่ ไข่ต้ม) น้ำขวด 65 โหล ในวันจันทร์ที่ 18 พค 2563 เวลา 11.30 -13.00 น. ณ.วัดชัยมงคล พระอารามหลวง

Visiters: 1577