Select Page

宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO,宋卡府紅十字會主席KUNKANA KLIENGKLAO抵達宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA官邸門前共享箱項目,支持展開公衆免費挑拿米油食物等為2019年受新型冠狀動脈疾病疫情導致人民困在經濟苦腦

五月十四日下午十一點三十分. 宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO ,宋卡府紅十字會主席KUNKANA KLIENGKLAO抵達宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA官邸門前,支持展開公衆免費挑拿米油食物等為2019年受新型冠狀動脈疾病疫情,導致人民困在經濟問題苦腦中。
宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA指出,2019年受新型冠狀動脈疾病疫情而展開公衆免費挑拿米油食物等,感謝宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO,宋卡府紅十字會主席KUNKANA KLIENGKLAO支持該項目,同時表示關懷帯來日常生活品送給人民。

วันนี้ ๑๔ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุริยพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และประชาชนใกล้เคียง ร่วมแบ่งปันความสุขให้กับประชาชน โดยได้จัด ตู้ปันกันกิน จำนวน ๑ ตู้ บริเวณหน้าประตูบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ตู้ปันกันกิน ยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากท่านจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
ตู้ปันกันกิน เติมเต็มความสุข ด้วยน้ำใจ เพื่อให้ประชาชน ที่เดือดร้อนหยิบของกินของใช้ ส่วนถ้าใครมีเหลือ ก็เอามาใส่ตู้ แบ่งปันให้คนอื่นได้
จึงขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนครอบครัวที่มีของกินของใช้ที่ต้องการแบ่งปันให้กับ ประชาชนหรือ ครอบครัวที่ยังขาดแคลน โดยสามารถบริจาคได้โดยนำมาใส่ไว้ใน ตู้ปันกันกิน บริเวณหน้าประตูบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Visiters: 2381