Select Page

宋卡府首位女副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨合艾可石滿坤KHOK SAMAN KHUN佛寺來訪泰國第18佛教高儈顧問兼住持照坤PHRA DHARMAVAKHUN PHRA DHAMMAVONGSA CHAN等高僧,同時派發飯盒和糯米炸雞給受COVID-19疫情影響的居民

五月十三日下午四點三十分,宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO委託宋卡府首位女副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨合艾可石滿坤訪泰國第18佛教高儈顧問兼住持照坤PHRA DHARMAVAKHUN PHRA DHAMMAVONGSA CHAN,同時派發糯米炸雞受COVID-19疫情影響居民。

宋卡府首位女副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA在宋卡府佛教辦公室女主任SUPHAPHON KETSURIYONG等官員陪同派發飯盒和糯米炸雞表示,每個星期一星期三和星期五一樣時間派發飯盒COVID-19疫情影響的居民。

合艾居民向泰國第18佛教顧問兼住持照坤PHRA DHARMAVAKHUN PHRA DHAMMAVONGSA CHAN, 清邁府湄林區 Wat Pa Khantikaram住持PHRA MUANG KAEW等高僧結善縁, 2019年新型冠狀動脈疾病感染COVID 19,各佛寺以防止病毒傳播。

วันพุธที่  ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยม กราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ ,พระอาจารย์ ดร.ภูเมธ สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดป่าขันติการาม (พระเมืองแก้ว) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่พร้อมร่วมแจกอาหาร ข้าวกล่องและข้าวเหนียวไก่ทอด  แก่ประชาชนซึ่งทางวัดจะปรุงอาหารสด เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส COVID –๑๙ ในทุกๆวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์  โดยมีนางสาว สุภาพร เกตุสุริยงค์ รักษาการ  ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาจนท.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ร่วมถวาย ณ วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Visiters: 1544