Select Page

合艾42 SENA NARONG軍長ADISAK PRACHAKITIKUN蒞臨第42軍區救災中心大樓感謝士兵們捐血以備合艾醫院備用,同時與YANNAWA 扶輪社,友誼俱樂部,曼谷和宋卡府內部安全業務部共同幫助受Covid-19病毒爆發影響的人民派發救濟品減輕痛苦

十三日上午九點三十分,合艾42 SENA NARONG軍長ADISAK PRACHAKITIKUN蒞臨第42軍區救災中心大樓感謝士兵捐血以合艾醫院備用,此外第42軍區也與塞納納榮營地醫院,軍事學生訓練中心第42陸軍和第1步兵營第5步兵團,和家屬組織了獻血活動,維持社會距離並戴口罩的措施。

宋卡府合艾第42軍區救災中心大樓組織了向善於對抗2019年新型冠狀動脈疾病感染Covid-19病毒合艾42 SENA NARONG軍營,YANNAWA 扶輪社,友誼俱樂部,曼谷和宋卡府內部安全業務部共同以幫助受Covid-19病毒爆發影響的人民派發救濟品。

宋卡府第42軍郡副司令/安全副局長SURATHEP NOOKKAEW上校代表指出,由於2019年新型冠狀動脈疾病感染Covid-19病毒爆發,Covid-19導致許多地區人民經濟成問題,以上組織派發各個社區的居民分發救生袋,這是為了減輕經濟負擔減輕人民初期痛苦。

合艾第42軍區婦女組主席與以上YANNAWA 扶輪社,友誼俱樂部,曼谷和宋卡府內部安全業務部以共同分發救濟品援包裡裝有3公斤大米,魚罐頭,植物油,魚露,快熟麵,雞蛋和日常生活必需品往該地區提供救生袋以減輕此期間人們的痛苦。

สโมสรโรตารียานนาวา และชมรมมิตรภาพ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา และมณฑลทหารบกที่ 42 จัดกิจกรรม “รวมน้ำใจ ใส่ถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

วันนี้ (13 พ.ค.63) ที่อาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 42 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สโมสรโรตารียานนาวา และชมรมมิตรภาพ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา และมณฑลทหารบกที่ 42 จัดกิจกรรม “รวมน้ำใจ ใส่ถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจะกระจายกันลงพื้นที่ เพื่อแจกถุงยังชีพตามชุมชนต่างๆให้ทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลาย

พลเอก สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดสงขลา ส่วนหน้า กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้หลายภาคส่วนได้ลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ต้องขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ สโมสรโรตารียานนาวา และชมรมมิตรภาพ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา และมณฑลทหารบกที่ 42 ได้จัดกิจกรรม “รวมน้ำใจ ใส่ถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อมอบถุงยังชีพ โดยภายในบรรจุข้าวสารขนาด 3 กิโลกรัม, ปลากระป๋อง, น้ำมันพืช, น้ำปลา, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งจะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในช่วงเวลานี้

นอกจากนี้ มณฑลทหารบกที่ 42 ยังได้ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตของกำลังพลและครอบครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

Visiters: 1590