Select Page

 宋卡府第二海軍夫人俱樂部為2019年受新型冠狀動脈疾病疫情,導致人民困在經濟問題苦腦中而舉行為人民帶來快樂幸福,展開公衆免費挑拿米油食物等,宋卡府第二海軍SAMREOUNG JUNSO中將及夫人蒞臨拜訪,場面充滿助人為快樂之本部隊家庭温馨

五月十二日上午八點三十分,宋卡府第二海軍陸戰師司令部SAMREOUNG JUNSO中將蒞臨VACHIRA第二海軍門前拜訪宋卡府第二海軍夫人俱樂部為2019年受新型冠狀動脈疾病疫情而展開公衆免費挑拿米油食物等表示感謝部隊及公衆捐贈米油等食物,同時感謝第二海軍夫人俱樂部而進行需要幫助的人或家庭。

宋卡府第二海軍家屬購買米和油等快熟麵等同時大衆支持以上助人措施,因此邀請廣大公眾可使用並想幫助的人或家庭放置在海軍第二師中進行捐贈各種品,助人為快樂之本你我一起分享家庭温馨,貧苦人家排隊挑拿米油食物等。

เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๓ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ และชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๒ เยี่ยมชม “ตู้ปันสุข ทัพเรือภาคที่ ๒” ร่วมแบ่งปันความสุขให้กับประชาชน โดยได้จัด ตู้ปันสุข ทัพเรือภาคที่ ๒ จำนวน ๒ ตู้ บริเวณหน้าประตูวชิรา
“ตู้ปันสุข” เติมเต็มความสุข ด้วยน้ำใจ ให้ ประชาชน-กำลังพล และครอบครัว หน้าค่าย เพื่อให้ประชาชน ที่เดือดร้อนหยิบของกินของใช้ ส่วนถ้าใครมีเหลือ ก็เอามาใส่ตู้ แบ่งปันให้คนอื่นได้
จึงขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนกำลังพลและครอบครัวที่มีของกินของใช้ที่ต้องการแบ่งปันให้กับ ประชาชนหรือ ครอบครัวที่ยังขาดแคลน โดยสามารถบริจาคได้โดยนำมาใส่ไว้ใน ตู้ปันสุข ทัพเรือภาคที่ ๒
“เชิญหยิบฟรี หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมี….ใส่ตู้แบ่งปัน”

Visiters: 2121