Select Page

泰國內政部副部長NIPHON BUNYAMANEE在接受媒體訪問時指出,2019年受新型冠狀動脈疾病疫情導致全國人民也是受害者經濟非常困難,宋卡府私人界捐500,000罐頭魚和50,000袋白米每包五公斤,將在近日派發泰南五府老年人經濟非常困難各族人民

五月八日下午七三十分, 泰國內政部副部長NIPHON BUNYAMANEE蒞臨宋卡府臨時貨倉慰問志願者協助加快50,000套救濟品,每袋装有五公斤白米及罐頭魚整個貨倉都是白米及罐頭魚,以便分發給遭受Covid-19流行病困擾的人們民,預計星期一將開始發送第一批50,000套泰南五府老年人經濟非常困難各族人民

泰國內政部副部長NIPHON BUNYAMANEE在接受媒體訪問時指出,2019年受新型冠狀動脈疾病疫情導致全國人民也是受害者經濟非常困難,宋卡府私人界捐500,000罐頭魚和50,000袋白米每包五公斤,這批米和罐頭魚是私人界捐贈,如果在有私人公司要捐贈各種品可在政府機構或是市政

泰國內政部副部長NIPHON BUNYAMANEE鼓勵高太子街道市的村民以及一起提供幫助的志願精神加快提提供第一批50,000套送往泰南五府包宋卡府,為南部邊境的人民提供幫助無需以任何方式使用政府的資金這些都被視為私人合作

นิพนธ์ ติดตามความเรียบร้อยแพ็คถุงยังชีพ เตรียมส่งล๊อตแรก 50,000 ชุดสู่ ปชช. จชต. 8 พ.ค.2563 19.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามการทำงาน และให้กำลังใจชาวบ้านในชุมชนเทศบาลตำบลเกาะแต้ว และจิตอาสาที่มาร่วมช่วยกัน เร่งแพ็คถุงยังชีพจากภาคเอกชน ที่นำมาร่วมบริจาคผ่านทางกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นปลากระป๋องจำนวน 500,000 กระป๋อง และข้าวสารอีกจำนวน 5 หมื่นถุง โดยแบ่งเป็นถุง ถุงละ 5 กิโล เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะเริ่มทยอยนำส่งให้ถึงมือแก่พี่น้องประชาชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเร่งด่วน ซึ่งคาดว่าวันจันทร์จะเริ่มทยอยส่งได้ ในล๊อตแรก 50,000 ชุด ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการให้ความข่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไม่ต้องใช้เงินจากภาครัฐแต่อย่างใด

Visiters: 2715