Select Page

 

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA拜訪合艾可石滿坤佛寺住持及宋卡府通旺鎮通旺佛寺住持,並捐贈白米調味料等酒精,宋卡佛教辦事處主任,宋卡文化局及宋卡府辨事處人員陪同佈施糖油米豆,為在此期間無法接受善信佈施僧侶食物以防止COVID -19病毒傳播

四月二十五日上午九點三十分及下午四點,宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA拜訪合艾石滿坤佛寺住持及宋卡府通旺鎮通旺佛寺住持,並捐贈白米調味料等酒精, 2019年新型冠狀動脈疾病感染COVID 19,期間無法接受善信佈施僧侶食物,宋卡佛教辦事處主任,宋卡文化局及宋卡府辨事處人員陪同。

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA拜訪合艾可石滿坤佛寺住持及宋卡府通旺鎮通旺佛寺住持,並捐贈白米調味料等酒精向二間以上佛寺住持表示,宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO非常關心各佛寺僧侶委仁我宋卡府副州長代替州長拜訪以上二間佛寺住持,並捐贈白米調味料等酒精。

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA, 宋卡府佛教辦公室女主任SUPHAPHON KETSURIYONG等文化局官員―起派發雞蛋等糧食調味給人民等善信,2019年新型冠狀動脈疾病感染COVID 19病毒爆發期間將減輕人民最初經濟問題,希望宋卡府人民合作共同抗疾COVID-19

วันเสาร์ที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยม กราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณและเจ้าอาวาสวัดทุ่งหวังใน พร้อมถวายข้าวสาร เครื่องปรุงรส เพื่อนำไปประกอบอาหารถวายแด่พระสงฆ์  สามเณร ที่ไม่สามารถออกไปบิณฑบาต ในช่วงนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙  และร่วมแจกข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป ไข่ไก่สด แก่ประชาชนโดยมีนางสาว สุภาพร เกตุสุริยงค์ รักษาการ  ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาจนท.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา  ร่วมถวาย ณ วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่และวัดทุ่งหวังใน  อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

Visiters: 2174