Select Page

合艾城市議會秘書長AMON WONGWAN(代市長)在城市議會會議室舉行新聞發佈會宣佈,派發布口罩及水酒精含量為七十五給七十歳以上一萬多名老年人, 政府首腦與媒體見証口罩製造過程 ,合艾第9郵政總局局長WUTTICHAI PHAHASAYA通過郵件提供另一種便捷方法

四月十五日上午九點. 合艾市政府考慮到七十歲及以老年人的重要性,被認為是監測2019年冠狀病毒感染COVID-19的危險人群,因此提供了口罩,合艾市政府和人民根據培訓計劃縫製以促進口罩製造職業對於2020預算年度製口罩保護年老居民。

合艾城市議會秘書長AMON WONGWAN在城市議會會議室舉行新聞發佈會宣佈,鄕村委會代表提供方便派發布口罩及水酒精含量為七十五給七十歳以上一萬多名老年人不用到市議會領取,合艾第9郵政總局局長WUTTICHAI PHAHASAYA提供另一種便捷方法通過郵寄方式指定的SATHORN快樂服務中心領取

合艾城市議會秘書長AMON WONGWAN(代市長)在新聞發佈會指出,五歳以下小孩也是被認為是監測2019年冠狀病毒感染COVID-19的危險人群,因此提供了特別口罩給父母親,同時討論派給合艾居民糖油米豉. AMON WONGWAN(代市長表示,合艾城市議會財務沒有問題並會給居民共同渡過COVID-19

วันที่ 15 เมษายน 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวุฒิชัย อุตสาหะ หัวหน้าส่วนนำจ่ายไปรษณีย์ เขต 9 ตัวแทนไปรษณีย์หาดใหญ่ ตัวแทนผู้สูงอายุ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนทุกแขนง เรื่อง การมอบหน้ากากผ้า และแอลกอฮอล์น้ำ 75 % ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยการส่งผ่านไปรษณีย์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่
โดย เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้คำนึงถึงความสำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ดำเนินการจัดส่งหน้ากากผ้า ที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่และประชาชนได้ร่วมตัดเย็บตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำหน้ากากอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และบัตรรับแอลกอฮอล์น้ำ 75 % (ซึ่งสามารถไปรับได้ที่ศูนย์บริการสาธรณสุขที่ระบุไว้ในคูปอง) ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุจำนวนกว่า 10,000 คน ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ผ่านทางไปรษณีย์เพื่อความสะดวกในการป้องกันตนเองอีกทางหนึ่ง ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่

Visiters: 2262