Select Page

宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN在宋卡府內部貿易部女局長CHASUDA CHUMSAENG陪同及相關政府機構進入合艾Big C Extra霸級市場,合艾三財K&K,合艾 makro超級批發分公司監控消費品銷售情況感到滿意,並頒發証書給消費者信心

三月三十日上午九點三十分至中午十二點. 宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN在宋卡府內部貿易部女局長CHASUDA CHUMSAENG陪同及相關政府機構進入合艾Big C Extra霸級市場,合艾三財K&K,合艾 makro超級批發分公司監控消費品銷售情況感到滿意,並頒發証書給消費者信心

宋卡府副州長AMPON PONGSUWAN表示, 2019年有冠狀病毒感染Covid-19由於全國各地的患者人數迅速增加,似乎有企業家許多商店都儲存了商品並提高了價格讓人民受苦,宋卡府宣布府級商品和服務價格委員會禁止商品庫存,如果發現定價過高或定價不合理或造成乾擾商品和服務的價格,

包括利用積蓄或拒絕分發如果違反,應處以不超過七年的監禁或不超過十四萬泰銖的罰款或兩者兼而,有價標籤顯示賣價或與顯示的價格標籤不匹配,根據2542《商品和服務價格法》罰款不超過一萬泰銖,商品和服務價格,通過允許交易者和服務根據中央委員會的公告,明確標明出售的商品或服務的價格。

 宋卡府內部貿易部女局長CHASUDA CHUMSAENG指出,如果人們在購買商品和服務時不公平或利用機會提高價格,請向內部貿易熱線1569或商品和服務價格中央委員會辦公室報告詳細信息宋卡府商業辦公室,電話074-312077以便嚴格按照法律進行調查…………

 จังหวัดสงขลา  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน

วันนี้(30 มี.ค.63) ที่ห้างบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอำพล  พงศ์สุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 

            ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 2019 ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว และปรากฏว่ามีผู้ประกอบการ ร้านค้าหลายแห่งได้มีการฉวยกักตุนสินค้าและขึ้นราคาสินค้า  ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน    จังหวัดสงขลาจึงออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดด้วยราคาสินค้าและบริการ  เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้าและฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ   โดยให้ผู้ประกอบการค้าและบริการ  ติดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือบริการที่จำหน่ายให้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกลาง  และหากพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าเกินราคาหรือสูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วน ซึ่งราคาสินค้าและบริการ รวมถึงฉวยโอกาสกักตุนหรือปฎิเสธการจำหน่าย  หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการปิดป้ายราคาแสดงราคาจำหน่ายหรือไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปีพุทธศักราช 2542

            ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้ความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ หรือฉวยโอกาส โปรดแจ้งรายละเอียดที่สายด่วนกรมการค้าภายใน หมายเลข 1569 หรือสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัด (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา)หมายเลขโทรศัพท์ 074-312077 เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป…………

Visiters: 1169