เลือกหน้า

宋卡府紅十字會主席KUNKANA KLIENGKLAO為僧侶宗教領袖弱勢群體防止可能傳播到呼吸道的感染並防止感染擴散,帯領紅十字會成員分發口罩,各界善翁捐贈SALU布和其他適合製作口罩的織物請聯繫074-323760 / 086-4904748 / 080-7061916 / 084-1996769097-2759131

三月二十日. 宋卡府紅十字會主席KUNKANA KLIENGKLAO分發口罩指出,旨在為僧侶宗教領袖弱勢群體, 宋卡府紅十字會成員,公共衛生工作者,拉賈曼加拉工業大學SRIVIJAYA和宋卡社區發展辦公室,和公共衛生人員合作加快生産布口罩,捐贈佛教僧侶宗教領袖弱勢群以生產超過10,000件為目標。

宋卡府紅十字會主席KUNKANA KLIENGKLAO表示,正在加速適合一般公眾口罩,為了防止可能傳播到呼吸道的感染並防止感染擴散到其他人如果穿戴者已經被感染,即使沒有症狀出現當在有很多人的公共場所應使用口罩,有機會接收或傳播疾病例如公共交通站,醫療機構,會議,購物中心或便利店。

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ตั้งเป้าผลิตหน้ากากผ้า กว่า 1หมื่นชิ้น ถวายพระสงฆ์ ผู้นำศาสนา ผู้ด้อยโอกาส บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มเสี่ยง

นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เร่งผลิตหน้ากากผ้า เพื่อถวายพระสงฆ์ มอบผู้นำศาสนา ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคลากรสาธารณสุข โดยตั้งเป้าจะผลิตให้ได้กว่า 1 หมื่น ชิ้น

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเร่งกระบวนการผลิต โดยหน้ากากผ้าชนิดที่เหล่ากาชาดแจกจ่ายนั้นเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปใช้สวมใส่ เพื่อป้องกันการรับเชื้อที่อาจแพร่เข้าทางเดินหายใจ และยังป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไปยังบุคคลอื่น ในกรณีที่ผู้สวมใส่ติดเชื้ออยู่แล้วแม้จะยังไม่ปรากฏอาการ และควรใช้เมื่อมีความจำเป็นต้องเดินทางไปในที่สาธารณะที่มีผู้คนจำนวนมาก หรือมีโอกาสจะรับหรือแพร่เชื้อได้ เช่น สถานีโดยสารขนส่งสาธารณะ สถานพยาบาล ที่ประชุม ศูนย์การค้า หรือร้านสะดวกซื้อ

ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดรับการสนับสนุนจีวร ผ้าอาบน้ำฝนใหม่ ผ้าสาลูและผ้าอื่นๆที่เหมาะสำหรับทำหน้ากากอนามัย บริจาคได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจ.สงขลา ถนนชายเขา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ติดต่อได้ที่ 074- 323760/ 086-4904748/ 080-7061916/ 084-1996769 และ 097-2759131

Visits: 11