Select Page

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA在中央署三樓辦事處接見直轄區Phutthamonthon佛敎總會行代表召開會議,並主持會議以加快認識到問題和障礙,會議場面充滿愉快的氛氛。

三月二十一日上午十點. 宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA在中央署三樓辦事處接見直轄區PHUTTHAMONTHON佛敎總會一行代表, 副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA並主持會議以加快認識到問題和障礙,會議場面充滿愉快的氛氛。

 宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA在中央署三樓辦事處接見直轄區PHUTTHAMONTHON佛敎總會一行代表指出, 以加快並認識到問題和障礙,Phutthamonthon項目的施工指南以及其他施工2017年州發展預算,宋卡府佛教辦公室代表,宋卡府戰略組公共工程.城鎮和宋卡規劃代表宋卡市政廳提出意見。

วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเพื่อเร่งรัดและรับทราบปัญหา และอุปสรรค

แนวทางการก่อสร้างโครงการก่อสังเวชนียสถาน(พุทธมณฑล) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น (งบพัฒนาจังหวัดปี ๒๕๖๐) และโครงการก่อสร้างลานประกอบพิธีทางศาสนา ขุดสระน้ำพร้อมทางเท้าบริเวณพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา (งบกลุ่มจังหวัดปี ๒๕๖๐ ) โดยมี รักษาการผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานจังหวัดสงขลา กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ณ ห้องปฏิบัติการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา

Visiters: 1148