Select Page

宋卡府交通局内外噴灑COVID-19可防止病毒傳播,宋卡府交通局局長WASAN YEETAN為用戶樹立信心,增加使用消毒劑進行清潔的頻率,交通局建築屋和設施每天清潔和殺死細菌不斷地為了防止Covid-19病毒傳播直到情況好轉

三月二十日上午十點,宋卡府交通局内外噴灑COVID-19可防止病毒傳播也是宋卡府運輸辦公室, 宋卡府交通局局長WASAN YEETAN指出為用戶樹立信心,增加使用消毒劑進行清潔的頻率,不斷地為了防止Covid-19病毒傳播直到情況好轉

目前人們更加警惕防止covid-19病傳播,因此對使用該服務人士信心,已採取措施來防止covid-19病毒傳播比過去更加消毒,例如對進入宋卡府交通局内外公共服務場所人士進行溫度測量,如果發現發燒或懷疑有上述疾病的症狀,請立即與當地公共衛生部門協調.,交通局建築屋和設施每天清潔和殺死細菌

特別到在浴室裡提供肥皂酒精凝膠服務櫃檯和公共關係洗手,公共交通運營商方面要求合作特別用殺菌劑清潔,在值班時佩戴口罩包括客運站/停車位/檢查站/巴士總站進行日常清潔和消毒及宣傳,建立意識和為使用該服務的人們提供正確的自衛方法, 宋卡府交通局通過媒體公共關係建議公衆使用醫用口罩

 出席宋卡府交通局内外噴灑COVID-19可防止病毒傳播計有: 宋卡府交通局局長WASAN YEETAN,宋卡府縣公共衛生專家地區公共衛生辦公室SUTHAT WANNO, 區牲畜主任CHAI PANYAMONGKOL, 宋卡府交通局車輛登記處處長PONGSAK SIRIPHAN及宋卡府牲畜辦公室的官員等。

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

วันนี้ (20 มี.ค. 63) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสุทัศน์ วรรโณ สาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา นายพงศ์ศักดิ์ ศิริพันธ์ุ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคารและภายในตัวอาคาร บริเวณจุดนั่งรอของผู้ใช้บริการ จุดที่มีการสัมผัสเป็นประจำ เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได เป็นต้น พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถผู้ประกอบการสถานีฯ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในรถและภายในสถานีขนส่งฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจในการใช้บริการจึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เข้มข้นกว่าเดิมจากที่ปฏิบัติอยู่แล้ว ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะ หากพบประชาชนที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์

ในด้านของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะ ขอความร่วมมือให้ทำความสะอาดตัวรถเป็นพิเศษด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ กำชับให้พนักงานขับรถ และพนักงานจำหน่ายตั๋ว สวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา รวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/จุด Checking Point/ท่ารถต่างๆ ให้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคประจำทุกวัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ผ่านสื่อต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์ และทางจอ Smart Bus Terminal แนะนำให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเวลามาใช้บริการในสำนักงานขนส่งและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

Visiters: 1629