เลือกหน้า

宋卡府考路長市長PRASONG BORIRAK巡視製造口罩一群志願者給予鼔勵指出,2019年在中國湖北省武漢市爆發了冠心病COVID-19,結果世界衛生組織宣布2019年冠狀動脈流行病COVID-19.宋卡府考路長市政府十個鄕村志願者與市議會公務員生產口罩給居民保護自巳

宋卡府考路長市長PRASONG BORIRAK巡視製造口罩場地指出,202035日至20日在考路長市政府辦公樓志願者口罩生產志願者活動.通過尋求志願者的合作俱樂部/團體Khao Rup Chang市區感興趣的居民齊心縫紉機和縫紉工具製造口罩將免費贈送給該地區的居民,同時感謝各單位合作抗COVID-19

宋卡府考路長市長PRASONG BORIRAK表示,預防冠狀動脈感染COVID-19的知識以及自我創建防護口罩,事件為2019年在中國湖北省武漢市爆發了冠心病COVID-19,結果世界衛生組織宣布2019年冠狀動脈流行病COVID-19由於該病毒而成為`國際公共衛生緊急事件已迅速傳播到世界各地,

再次提醒宋卡府人民, Corona病毒2019COVID-19是引起疾病的病毒家族,從普通感冒到非常嚴重的疾病,如中東呼吸系統疾病MERS-CoV和急性呼吸道疾病,SARS-CoV嚴重,導致人類呼吸道疾病並可以在人與人之間傳播病毒。

為了準備2019年冠狀病毒感染預防COVID-19,宋卡府辦公室與宋卡市政府共同實施了該項目,教育具有自衛能力並能夠推薦他人參與接收知識並與組織中的人員共享每個人都有一個面具來保護自己減少健康影響以及防止疾病的廣泛傳播

(到目前為止生產了1185片口罩並向公眾分發500片所有口罩生產的目標為30,000)

ระดมประชาชน “จิตอาสา” ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อนำไปแจกจ่ายป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกิจกรรม “จิตอาสาผลิตหน้ากากอนามัย”

                        จากกระแสเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเอง ทำให้หน้ากากอนามัยคล้ายเป็นสินค้าหายากในตลาดและมีไม่เพียงพอกับประชาชน  เทศบาลเมืองเขารูปช้างในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงจัดกิจกรรม “จิตอาสา ผลิตหน้ากากอนามัย” ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 -20 มีนาคม 2563  บริเวณชั้น 2 ของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยขอความร่วมมือจากจิตอาสา ชมรม/แกนนำกลุ่มต่างๆ และประชาชนที่สนใจในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ซึ่งหากมีจักรเย็บผ้าและเครื่องมือเกี่ยวกับการเย็บผ้าให้ขนกันมาร่วมกันได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำการตัดเย็บอย่างใกล้ชิด และหน้ากากอนามัยแบบผ้าเหล่านี้ ก็จะนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไปโดยแจกให้ฟรีๆไม่คิดเงินแต่อย่างใด

                        และในวันที่ 16 มีนาคม เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ แกนนำชุมชน และจิตอาสา ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ในการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าในชุมชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อให้เข้าถึงชุมชนและชุมชนสามารถผลิตหน้ากากได้ด้วยตัวเอง โดยเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เป็นผู้สนับสนุนผ้าและอุปกรณ์ในการจัดทำ                      

                        สำหรับปัจจุบัน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 หน้ากากอนามัยสามารถผลิตได้แล้ว 1,185 ชิ้น และนำแจกจ่ายประชาชนแล้วจำนวน 500 ชิ้น ซึ่งเป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามัยทั้งหมด ตั้งเป้าไว้ที่ 30,000 ชิ้น

Visits: 12