เลือกหน้า

宋卡府十六個縣長帯領當地村民集合宋卡府體育館遊行至宋卡國家博物館參加宋卡節開幕禮.泰國内政部副部長NIPON BUNYAMANEE主持開幕頒發2019年宋卡獎,宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO致匯報歡迎詞,場面充滿宋卡節的故鄉聯手創造愛與團結温馨氣氛  

三月十日下午六點. 宋卡府十六個縣長帯領當地村民集合宋卡府體育館遊行至宋卡國家博物館參加宋卡節開幕禮.泰國内政部副部長NIPON BUNYAMANEE主持開幕頒發2019年宋卡獎致詞表示,國内外旅客參加宋卡節,故鄉聯手創造愛與團結有助於促進當地智慧文化的保存助於刺激全的經濟發展 

宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO致匯報歡迎詞表示感謝泰國内政部副部長NIPON BUNYAMANEE全力支持今年宋卡節頒發2019年宋卡獎状,同時指出,宋卡府十六縣區村民在各縣長帯領遊行宋卡市促進各族人民創造愛與團結智慧文化的保存助於刺激發展全的經濟 

獲得2019年宋卡獎縣區計有: 內政部副部長榮譽獎宋卡孔慧空, 2019年宋卡獎計有曼甘BANG KLAM,合艾HATYAI, 納摩NAMOM, 孔慧空KHLONG HOI KHONG, 典範宋卡府市區,多個企業界商翁政府機構包括羅市長林素默SUMET SASITTHRN,宋卡府旅游聯盟會主席洪鎮平SURAPOL  KAMPARANGWAT等。                                                                                                                       

จังหวัดสงขลา ยกทัพของดี ของเด็ดใน 16 อำเภอ เนื่องในงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา
10
มีนาคม วันสงขลาบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก
วันนี้ (10 มี.ค. 63) ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมใน 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา เคลื่อนขบวนเข้าสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เพื่อร่วมรำลึกถึงบรรพชน ให้ตระหนักมีจิตสำนึกรัก
บ้านเกิด และได้รวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี เนื่องในวันที่ 10 มีนาคม วันสงขลา
ในการนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานโครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมอบรางวัล คนดีศรีสงขลา
ประจำปี 2562 และรางวัลสงขลาคนต้นแบบแก่อำเภอบางกล่ำ, อำเภอหาดใหญ่, อำเภอนาหม่อม, อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอเมืองสงขลา เพื่อเป็นการแสดงถึงการสร้างคุณงามความดีและคุณประโยชน์แก่เมืองสงขลา
สำหรับบรรยากาศภายในงานมีการจัดซุ้มภูมิปัญญากว่า 80 ซุ้ม ซึ่งเป็นการยกทัพของดี ของเด็ด
ให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้ชม ชิม ช้อป ของดีแต่ละอำเภอ โดยถือเป็นการช่วยส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดอีกด้วย

Visits: 18