เลือกหน้า

宋卡府內部安全副指揮SURATHEP NOOKKAEW蒞臨合艾森塔拉酒店主持安全計劃演習排練開幕,以提高許多參與機構的準備包括救援方法和救援工作在這種情況下,重視和關注宋卡府的合艾地區是重要城市之一

二月二十六日下午二點, 宋卡府內部安全副指揮SURATHEP NOOKKAEW蒞臨合艾森塔拉酒店主持安全計劃演習排練開幕指出, 演練以提高許多參與機構的準備,包括救援方法和救援工作在這種情況下,假設該地區爆炸造成的燃燒性事件,包括必須幫助人民

排練完成後將能夠使用該信息進行改進處理中並能夠解決未來情況,例如部門之間的協調系統也必須保持一致實施事件計劃的演練,攔截不允許暴力者輸入原因,在合艾地區通過整合組織單位所有公共部門參與安全監督,為了能夠保留發生減少生命和財產損失包括恢復徹底治愈受影響的人

宋卡府內部安全副指揮SURATHEP NOOKKAEW表示,以提高許多參與機構的準備包括救援方法和救援工作在這種情況下,重視和關注宋卡府的合艾地區是重要城市之一,此外排練計劃也正在建立該地區人們之間的信任包括遊客在宋卡也是另一種方式假期。

合艾CENTARA大酒店總經理MANOON WUTTI  接受宋卡府中文新聞訪問表示,宋卡府為了旅客的安全,毎個月都會在宋卡府合艾舉行安全演習,對旅客錢財生命有了更深一層保障,屬下職員感到高興毎年該酒店内部最少有二次防火演習,也是對員工的錢財生命做出另外的保障。

กอ.รมน.จว.ส.ข. บูรณาการหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กลางเมืองหาดใหญ่

     พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ถนนเสน่หานุสรณ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

       ตามนโยบายของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ที่ให้ความสำคัญและห่วงใย พื้นที่เมืองเศรษฐกิจ ๘ เมืองหลัก ซึ่งพื้นที่เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในเมืองสำคัญดังกล่าว

เนื่องจากเป็นพื้นที่ล่อแหลม และเป็นเป้าหมายสำคัญ คุ้มค่าในการก่อเหตุรุนแรง ดังนั้น

       จึงได้ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการก่อความไม่สงบต่างๆ ขึ้น  เพื่อให้เกิดความพร้อมของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการกู้ภัย กู้ชีพ  และการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสถานการณ์ได้สมมุติให้มีการก่อความไม่สงบจากเหตุการณ์ระเบิดในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งมีการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้อาคาร และการช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้การดำเนินการ จะต้องใช้เวลาในการควบคุมเหตุการณ์ให้รวดเร็วที่สุด และเมื่อการซักซ้อมเสร็จสิ้น ก็จะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข ประมวลผลจุดบกพร่อง และแก้ไขสถานการณ์ในอนาคตได้ อาทิเช่น ระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกันเป็นอย่างดี การดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ในการสกัดกั้น ผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่ให้เข้ามาก่อเหตุฯ บริเวณพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ด้วยการบูรณาการหน่วยงานองค์กร ภาคประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย จึงจะสามารถระงับแก้ไขเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการฟื้นฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

Visits: 14