Select Page

宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO在合艾國光中學與宋卡府泰中僑團聯合會,政府部門,私營部門,宋卡府人民等單位組織聯手鼓勵中國人和武漢人對抗2019年新型冠狀肺炎 病毒危機,盡快恢復正常,場面充滿泰中一家親温馨氣氛

二月四日下午四點, 宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO在合艾國光中學致詞表示,宋卡府泰中僑團聯合會,政府單位,私營部門,宋卡府人民等組織共同聚集了力量共同鼓勵中國人和武漢人對抗2019年新型冠狀肺炎病毒危機,患難見真情,泰馬一家親.盡快恢復正常

在公共衛生辦公室, 宋卡府教育如何處理自我預防和喚醒衛生,專注於吃衛生.中間勺子洗手,戴著衛生面,能夠處理和減少柯羅納病毒的爆發,同時也結合力量,通過聲音鼓勵中華人民共和國對抗日冕病毒,向武漢人民發出鼓勵,中國人民,他們現在面臨著科羅納病毒的痛苦.

宋卡府泰中僑團聯合會主席張俊貴致詞指出,宋卡府政府人民與中華人民共和國長期的關係如一家親,風雨同舟,共渡時艱同時表示鼓勵中國人民以宋卡府名義經歷這場危機.患難見真情,受謂的泰馬一家親,卡府泰國希望盡快恢復正常狀態.祝愿。

出席貴賓計有: 宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO,宋卡府夫人 KUNKANA KLIENGKLAO, 宋卡府泰中僑團聯合會主席張新俊貴,合艾同聲善堂主席林松熙,宋卡府姓氏宗親會,官方代表及泰中僑團聯合會二十三單位理事等貴賓踴躍加入鼓勵中國人和武漢人對抗2019年新型冠狀肺炎病毒危機,盡快恢復正常

 จังหวัดสงขลา รวมพลังส่งกำลังใจให้ชาวจีนและชาวอู่ฮั่น ต่อสู้วิกฤติไวรัสโคโรนา 2019 กลับคืนสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว

วันนี้ (04 ก.พ. 63) นำโดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกสมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนจังหวัดสงขลา ร่วมส่งกำลังใจให้ชาวจีน ที่ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภายในงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้ให้ความรู้ถึงวิธีการรับมือในการป้องกันตนเอง ให้ตื่นตัว และตื่นรู้อย่างถูกสุขลักษณะ เน้นดูแลสุขอนามัยเรื่อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย ก็จะสามารถรับมือและลดการระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาได้ และยังรวมพลังส่งกำลังใจให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อสู้กับโรคไวรัสโคโรนา ด้วยการเปล่งเสียงรวมพลัง ส่งกำลังใจให้ชาวเมืองอู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งกำลังเผชิญกับความเดือดร้อนจากโรคไวรัสโคโรนาในขณะนี้

 ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใย และความสัมพันธ์ที่ประเทศไทยมีมาอย่างยาวนานกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวให้กำลังใจประชาชนชาวจีนว่า ขอให้ชาวเมืองอู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ ในนามชาวสงขลา ประเทศไทย ขอเป็นกำลังใจ ให้สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติโดยเร็ว

Visiters: 2326