Select Page

宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO 率領三位副州長及夫人KUNKANA KLIENGKLAO等高級官員蒞臨中華人民共和國駐宋卡府總領事館慰問武漢2019年新型冠狀肺炎的情況,領事馬鳳春確認中華人民共和國絕對可以應對2019年新型冠狀肺炎

一月三十一日下午三點, 宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO 率領三位副州長及夫人KUNKANA KLIENGKLAO等高級官員蒞臨中華人民共和國駐宋卡府總領事館慰問武漢2019年新型冠狀肺炎的情況,病毒和高危人群的控制和治療,熱烈歡迎中國人民到來泰國宋卡府旅遊。

2019年新型冠狀肺炎在宋卡府尚未發現,在這次慰問武漢人民鼓勵中國兄弟姐妹們在早能夠解決2019年新的病毒引起的肺炎流行,宋卡府證實中華人民共和國有能力應對2019年新的新型冠狀肺炎病並將能夠控制該流行病在國內的傳播和國外,泰中一家親,宋卡府期望早日脱離新型冠狀肺炎。 

宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO 率領夫人KUNKANA KLIENGKLAO,宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA,宋卡府副州長NARIT MONGKOISRI,宋卡府副州長SOMWANG RUANGPENG等高級官員蒞臨中華人民共和國駐宋卡府總領事館慰問武漢2019年新型冠狀肺炎的情況

中華人民共和國駐宋卡府總領事館總領事馬鳳春在會談中表示感謝,同時向泰南宋卡府人民確認中華人民共和國絕對可以應對2019年新型冠狀肺炎,中華人民共和國2019年新型冠狀肺炎開始影響中華人民共和國的旅遊業,公共衛生和人民的生活條件,到目前為止該疾病的傳播全國有九千多人

中華人民共和國駐宋卡府總領事館總領事馬鳳春再次感謝宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO 率領夫人KUNKANA KLIENGKLAO及三位副州長等蒞臨中華人民共和國駐宋卡府總領事館慰問武漢2019年新型冠狀肺炎的情況,患難見真情,泰中一家親,時機到來邀請宋卡府州長CHARUWAT KLIENGKLAO到北京及武漢參觀。

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา ยืนยันว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถรับมือกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้อย่างแน่นอน

จากที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การสาธารณสุข และสภาพการดำรงชีวิตของประชาชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศต่าง ๆวันนี้ (31 ม.ค.63) ที่ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้เกี่ยวข้องเข้าพบ นายหม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา เพื่อหารือและรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว รวมทั้งมาตรการในการป้องกัน การควบคุมและการรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยง ในส่วนจังหวัดสงขลาได้นำเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสงขลาเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน ป้องกันการตื่นตระหนก หรือวิตกจนเกินไป ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดสงขลา ในการเข้าพบครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะได้ให้กำลังใจแก่พี่น้องชาวจีนให้สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ในเร็ววัน ด้านนายหม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจังหวัดสงขลายืนยันว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถรับมือกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้อย่างแน่นอน และจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ลุกลามทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

นอกจากนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความรับผิดชอบต่อมวลมนุษยชาติจึงได้ประกาศให้มณฑลหูเป่ยเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกของนักท่องเที่ยว และการเดินทางออกนอกพื้นที่ของชาวมณฑลหูเป่ย ขณะเดียวกันมั่นใจต่อความก้าวหน้าของการแพทย์ไทยที่สามารถรักษาผู้ติดเชื้อได้ทันท่วงที และมีมาตรการการป้องกัน การให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลตัวเอง และการให้ข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่ให้ประชาชนมีความกังวลในการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะที่มาให้กำลังใจต่อกัน

Visiters: 2256