Select Page

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨市區BP SAMILA大酒店會議廳主持CHANA發電廠社區發展委員會會議,政府部門委員會委員,宋卡府能源辦事處局SUTTICHAI SUKSRISEN等有關單位首腦受邀出席

一月三十日上午九點三十分, 宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨市區BP SAMILA大酒店會議廳主持CHANA發電廠社區發展委員會會議,政府部門委員會委員,宋卡府能源辦事處局SUTTICHAI SUKSRISEN等有關單位首腦受邀出席

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA主持CHANA發電廠社區發展委員會會議指出,政府機構與社區領袖和當地人民一起幫助社區使用2020CHANA發電廠基金的預算來發展CHANA電廠周圍地區的社區最有效的使用

CHANA縣治安官蘇林·蘇里旺SURIN SURIWONG, 和卡曼南陵KAMNAN TALINGCHAN,KHLONG PAE負責人,政府部門委員會委員,宋卡府能源辦事處,CHANA發電廠代表泰國發電局,泛泰馬來西亞(泰國)有限公司電廠代表,宋卡生物質能有限公司電廠代表及相關機構參加會議

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA,這次應該井井有條,由政府機構與社區領袖和地人民一起發展社區,使用2020CHANA發電廠發展基金的預算支出的報告,例如人事費用營業費用,季度財務報表證明,取消2020財年的社區項目更改社區項目融資的接收方2020預算

2020年社區項目細節的變更》,《宋卡府察納電力發展基金公告修正案》關於向居住在察納地區的學生提供獎學金2015,宋卡任命了公共部門小組委員會開發宋卡府察納電廠發展基金的潛力僱用2020財年內部審計師和更換付款機構來發展CHANA電廠周圍地區的社區

รองผู้ว่าฯสงขลา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (30 ม.ค. 63) ที่ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะนะ โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ พร้อมทั้ง กำนันตำบลตลิ่งชัน ,กำนันตำบลคลองเปียะ ,กรรมการตัวแทนภาครัฐ ,พลังงานจังหวัดสงขลา ,พลังงานจังหวัดตรัง ,ผู้แทนโรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ,ผู้แทนโรงไฟฟ้า บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ,ผู้แทนโรงไฟฟ้า บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การดำเนินงานควรเป็นไปตามลำดับขั้นตอน โดยหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ เข้าช่วยเหลือชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชน อีกทั้งนำงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะนะ ปี2563 พัฒนาชุมชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งการประชุมเป็นการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2563 อาทิ รายจ่ายบุคลากร รายจ่ายการดำเนินงาน ,การรับรองรายงานงบการเงินประจำไตรมาส ,การยกเลิกโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563 ,การเปลี่ยนแปลงผู้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ2563 ,การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการชุมชน 2563 ,การแก้ไขประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จะนะ จ.สงขลา 2558 ,การแต่งตั้งอนุกรรมการภาคประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ,การจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 และการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน

Visiters: 1142