Select Page

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨宋卡府PHRA PHUTTHAMONTRI佛敎總會主持吉祥祝福點香燭,泰國皇太后詩麗吉,泰國第十世國王瑪哈哇集拉隆功陛下,泰國王后素蒂妲殿下,宋卡府人民,政府機構各縣區僧侶參與祝福法會,場面充滿佛教温馨氣氛

月二十八日下午二點. 宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨宋卡府PHRA PHUTTHAMONTRI佛敎總會主持吉祥的祝福點香燭儀式,泰國皇太后詩麗吉,泰國第十世國王瑪哈哇集拉隆功陛下,泰國王后素蒂妲殿下, 宋卡府人民,政府機構,代各縣區僧侶參與祝福法會,也是每月二十八日舉行吉祥的祝福,皇家慈善機構並培養意識,

宋卡府副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA主持吉祥的祝福點儀式向詩麗吉王后,夫人,泰國王后素蒂妲殿下致敬,宋卡府人民身穿白色長袍參加典禮,創造民族宗教和君主制的意識熱愛和尊重定於毎個月底二十八日在宋卡府PHRA PHUTTHAMONTRI佛敎總會舉行吉祥的祝福。

จังหวัดสงขลา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันนี้ (28 ม.ค. 63) ที่พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีนางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยในพิธี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายสักการะ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล ผู้เข้าร่วมพิธีสมาทานศีล ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร จากนั้นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว กล่าวสัมโมทนียกถา นำเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ เป็นอันเสร็จพิธี

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ตามมติมหาเถรสมาคม กำหนดให้จัดพิธีดังกล่าว ในวันที่ 28 ของทุกเดือน เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง และยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของผู้ร่วมงานและครอบครัว

Visiters: 1167