Select Page

宋卡府女副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨紅屋廠主持提高對自然資源保護的認識,組織宋卡湖垃圾收集區以倡導人民和遊客不要將廢物倒入湖中開幕致詞指出,調整宋卡湖的景色提高認識並保護環境保持清潔,相關方面之間建立合作關係共同維護自然資源 

一月二十四日下午三點, 宋卡府女副州長SUREEYAPAN NA SONGKHLA蒞臨紅屋廠主持提高對自然資源保護的認識,組織宋卡湖垃圾收集區以倡導人民和遊客不要將廢物倒入湖中開幕禮致詞指出,宋卡府的許多地區提高對自然資源保護的認識,組織宋卡湖垃圾收集區,以倡導人和遊客不要將廢物倒入湖中

調整宋卡湖的景色提高認識並保護環境保持清潔,相關方面之間建立合作關係共同維護自然資源,無浪費減少廢水的產生,宋卡湖周圍自然資源的退化,泰卡府皇家警察,第二海軍.宋卡府内政部婦女組,泰國旅游局合艾辦事處等合艾大學合作及相關機構參加活動使第二次活動促進海上廢物管理以及激發意識。

所有相關方面之間建立合作關係共同維護自然資源,使其可持續發展宋卡府的許多地區於提高對自然資源保護的認識,組織宋卡湖垃圾收集區,以倡導人們和遊客不要將廢物倒入湖中,大部分是塑料袋水壺和食物殘渣,而對海洋生態系統的平衡產生巨大影響,湖生態系統重要性,活動促進海上廢物管理及激發意識

這二次參與宋卡府湖流域的垃圾收集,被視為表明宋卡府人民開始認識並更加關注浪問題,宋卡府湖被認為是重要河流各種水生動物的棲息地,廢物的增加導致這條河被長期破壞影響水生動物的福祉,周邊地區村民的生活靠捕魚為生,再次使這條河變得乾淨,將能夠創給捕魚社區人民收次提高收入。

ภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบ้านลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา ร่วมแรงร่วมใจ Big Cleaning Day

วันนี้ (24 พ.ย.62) เวลา 15.30 น. ที่โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานเก็บขยะในทะเลสาบสงขลา โซนสงขลาเมืองเก่าบ่อยาง ถึงบ่อเก๋ง โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบ้านลุ่มแม่น้ำทะเลสาบ ร่วมแรงร่วมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดยการร่วมเก็บขยะบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่าชาวสงขลาเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทะเลสาบสงขลาถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ที่เป็นทั้งแหล่งอาหารของมนุษย์ และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด การเพิ่มมากขึ้นของขยะส่งผลให้แม่น้ำสายนี้ถูกทำลายมาเป็นระยะเวลายาวนาน กระทบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำ และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบ การร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้แม่น้ำสายนี้กลับมาสวย ใส สะอาดอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ในอนาคตจังหวัดสงขลาจะพัฒนาทะเลสาบสงขลาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้ามาสัมผัสกับความอุดสมบูรณ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งจะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และทำให้สงขลากลายเป็นที่รู้จักในหลากหลายแง่มุมมากยิ่งขึ้น

อมลรดา ชูประสิทธิ์ / ข่าว

 

宋卡府中文新聞
ประชาสัมพันธ์จังหวัดข่าวภาษาจีน
www.songkhlachineesenews.com
facebook.songkhlachineesenews@hotmail.com
facebook.tmcnewscenter@hotmail.co.th
facebook.tmcitgroup@hotmail.co.th

 

Visiters: 1076