Select Page
วัดพุทธาธิวาส
Phutthathiwat Temple -
菩塔提哇寺

    “ณ ดินแดนใต้สุดแห่งประเทศสยามสถานที่ที่ได้รับการเรียกขานว่า เมืองในหมอกและดอกไม้หนาว ที่แห่งนี้ไม่ได้ปิความยิ่งใหญ่เพียงแค่ ตู้ไปรษณีย์สีแดงสด
ที่ปรากฏบนภาพโปสการ์ด”

      วัดพุทธาธิวาส หรือวัดเบตง  เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของชาวเบตง ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองเบตง บนเนินเขาที่ลาดเอียงไปทางทิศเหนือ ณจุดสูงสุดของวัดเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ใช้ศิลปกรรมแบบ ศรีวิชัยประยุกต์ เปล่งสีทองเหลืองอร่าม ตั้งตระหง่านบนยอดเขา แลโดดเด่นสวยงาม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล ลดหลั่นลงมาตามเนินเขา เป็นที่ประดิษฐาน

      พระพุทธรูปขนาดใหญ่ คือ พระพุทธธรรมกายมงคลประยูรเกศานนท์สุพพิธาน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 14.19 เมตรหล่อด้วยสำริดทั้งองค์หันพระพักตร์เข้าสู่ เมืองประหนึ่งเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจแก่ผู้สัญจรไปมา

      วัดพุทธาธิวาสมีบรรยากาศร่มรืน แวดล้อมด้วยพืชพันธุ์ไม้หลากหลายที่ทางวัดจัดไว้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับพักผ่อน และปลีกวิเวกเพื่อแสวงธรรม เมื่อก้าวเข้าสู่สถานที่แห่งนี้ จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความรู้สึกสงบเย็นอย่างน่าอัศจรรย์

      นอกจากสถาปัตยกรรมอันงดงาม และโดดเด่นแล้ว วัดพุทธาธิวาสยังเป็นที่ประดิษฐานวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด พระอริยสงฆ์ที่ได้ความเคารพบูชาจากทั้งชาวไทย และชาวมาเลเซีย ด้วยสถานที่ตั้งที่ใกล้กับจุดละสังขารของหลวงปู่ทวด คือ ซามิมาติ ในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ในแต่ละปี มีพุทธศาสนิกชนจากประเทศมาเลเซยและสิงคโปร์ หลังไหลเข้ามาสักการะ และแสวงบุญตามรอยหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย สะท้อนให้เห็นถึงพลังศรัทธาที่ยังยืนมายาวนานนับหลายร้อยปีพลังศรัทธา จะมา

“พลังศรัทธา จะนำพาให้พ้นโพยภัยชั่วนิรันดร์”

Phutthathiwat Temple

    “At the southmost of Thailand the place is called the town in the mist and winter flowers. This place is great not only because of its bright red mailbox appearing in postcards.”

      Phutihathiwat Temple or Betong Temple is one of the important temples in Betong. It is situated in the heart of the town on the hill slanting to the north. At the highest point of the temple is where Phra Mahathai Chedi Phra Phuttha-dharmaprakat is situated. It is the biggest chedi or pagoda in the south in applied Srivijvichai Art style. The pagoda’s shining golden glow from the top of hill is clearly seen from a distance.

      Down from the top of the hill on the slope is a huge Buddha image called “Phra Phuttha-dhar- makaimongkhon-prayura-ge-sa-nonsupphi-than” which is the Buddha image made of alloy in Smadhi pose (sitting with knees apart and legs crossed under). The width of the lap is 9.99 meters, and the height is 14.19 meters. The Buddha image is facing the town and becomes the center of all hearts of the people passing by.

      Phutthathiwat Temple is shady because it embraced by various types of plants and trees. This environment attracts public to come and seek for serenity. Spending time inside this temple is moment of time to sacred solitude.

      Besides the beautiful and outstan— architecture itself, Phutthathiwat Temple is also the place of the vihara of Luang Pu Tuad. He was a renowned monks respected by both Thai and Malaysian. Since this temple is not far from place called “Sami Mati”, in Perak state, Malaysia, there is a regular crowd of Buddhists from Malaysia and Singapore coming to this place to pay respect and make merits. This reflects the power of faith that has lived on for hundred years.

“The power of faith will lead you out of all dangers forever.”

菩塔提哇寺

       “位於暹羅最南部,又被稱為‘寒帶 花卉之都與霧中之城’,可這個地 方的偉大,不止明信片上鮮紅的郵筒。”

  菩塔提哇寺或稱為“勿洞寺” ,是勿洞鎮的一座重點寺廟,位於市 中心朝北的山坡上。寺的頂部就是舍 利子佛塔(佛法傳道佛塔),是泰國南 部最大的佛塔。建築風格為三佛齊 式,金光燦爛,聳立在頂峰,美麗而 耀眼,很遠的地方都能看到。

      斜坡下 面建造了帕普塔他嘛垓巴篑給沙噥蘇 皮灘大佛像,是一尊青銅鑄坐襌大佛 像,面寬9.99米,高14.19米,面朝市 區,吸引著過路人的註意。

      這裏綠樹 成蔭,寺院的公共休閑區周邊有各種 各樣的植物環繞,適合休息、避世求 道。到這裏來,大家會覺得涼快,並 能體會到神聖的氣氛。

      除了美麗而顯著的建築以外, 菩塔提哇寺還有泰國人和馬來西亞人 信奉的聖僧鑾菩托祖師殿。由於這裏 距離馬來西亞霹靂州聖僧鑾菩托圓寂 的地方不遠,所以每年有很多從馬來 西亞和新加坡來的信眾一直都跟隨聖 僧鑾菩托的足跡到這裏來朝奉。這是 沿襲了一百多年來的信仰。

“信仰可以趨利避禍”

Visiters: 5